Otvorenie nového šk. roku v Kiskörösi, MR

V nedeľu 2. septembra t.r. v meste Kiskörös sa konala  slávnosť otvorenia nového školského roku 20102/13 pre najväčšie ev. zariadenie v krajine: škôlky so 100 deťmi,ZŠ s 545 žiakmi , ˇGymnázia s 628 stredoškolákmi a Strednej odbornej záhradníckej školy s asi 180 dospelými.Služby Božie viedli predsedajúci biskup EC v MR Gáncs Péter a senior György Lupták. V rámci slávnosti zástupcovia miestnych orgánov odovzdali kľúče od nového cirkevného vzdelávacieho zariadenia, nasledovalo požehnanie budovy a bohoslužby. Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia mesta, župy a ústrednej vlády ako aj biskup Martin Modeus z Linköpingu, Švédsko.Cirkevná budova bola vrátená do vlastníctva cirkvi reštitúciou pred nedávnom.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať