A toto je naša dôstojnosť: V Ježišovi Kristovi sme Božími deťmi!

Súčasný rímsky biskup sa v nedeľnom príhovore dotkol aj otázok jednoty Cirkvi a keďže ma niektoré myšlienky zaujali, rozhodol som sa, že sa tu o to s vami podelím. Explicitne sa tam nehovorí o ekumenických vzťahoch, ale implicitne to tam prítomné je, veď pokrstení nie sú iba katolíci a pápež to veľmi dobre vie.

Text príhovoru

Marana tha!

Komentovať