Stretnutie slovenských spevokolov v Sarvaši

V sobotu 22. septembra t.r. sa v Novom  ev. chráme v Sarvaši zišli slovenské spevokoly z Maďarska, aby predviedli výsledky svojej tvorby. Prítomných privítal Ján Fúzik, predseda slovenskej samosprávy v MR. Medzi vzácnymi hosťami bol Štefan Daňo, gen. konzul SR, M.Babák, primátor mesta Sarvaš a farárka z Budapešti Hilda Fabulyová,ktorá má na starosti v cirkvi slovenské zbory v MR. Prítomných bolo šesť spevokolov a jeden hosťujúci zo Srbska Zvony. Skladby zazneli v slovenčine, latinčine a staroslovienčine.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať