Medzinárodná súťaž v speve

Ešte do Veľkej noci sa môžu prihlásiť speváčky a speváci vo veku 18-28 rokov do medzinárodnej súťaže v speve cantateBach! Súťaž sa koná od 17. do 20. júna 2011 v Dóme sv. Mikuláša v Greifswalde pod záštitou predsedu krajinskej vlády Erwina Selleringa. V centre programu budú recitatíva a árie J.S. Bacha. Porota  víťazom udelí finančnú odmenu od 1000,- do 4000,- €.Podrobnosti na: www.cantate-bach.de. Súťaž sa bude konať v nadväznosti na 65. Greifswaldský Bachov týždeň. (www.kirche-mv.de)

Koledy vo Wisle,Poľsko

Na juhu Poľska , neďaleko českých a slovenských hraníc, nachádza sa známe mestečko Wisla, ktoré je známe ako klimatické a rekreačné stredisko pre obyvateľov Poľska. V meste – centre aktívne pracuje ev. lut. cirkevný zýbor. Počas tohoročných sviatkov konal sa v tamojšom ev. chráme sv. Petra a Pavla trojdňový koncert kolied. V posledný deň cyklu koncert navštívil aj prezident Poľska Bronislaw Komorowski s manželkou a so svojim doprovodom.Prezident sa v tom čase nachádzal vo Wisle. Koncert sa skladal z vokálneho spevu zboru a tiež z dychovej hudby známych poľských a svetových kolied. Do spevu sa pridalo celé zhromaždenie. Po koncerte boli novoročné...

Cirkevné dni gospelu v Karlsruhe, Nemecko

Záverečnými službami Božími v nedeľu 12. sept. t.r. sa v Kasrlsruhe skončili 5. Medzinárodné cirkevné dni gospelu. "Mesto v tieto dni prežilo výnimočný stav Ducha Svätého.", povedal bádenský ev. krajinský biskup Ulrich Fischer. Tri dni sledovali desaťtisíce poslucháčov gospelové spevokoly a spevákov. Umelci prišli z Európy a z USA. Vystupovali na otvorených tribúnach a v chrámoch.Vyvrcholením pre fanúšikov gospelu bolo vystúpenie US amerického Band Naturelly7 a Oslo Gospel Choir z Nórska.  Podľa odhadu sa na festivale zúčastnilo skoro 70 tisíc návštevníkov. Na podujatiach sa robili aj zbierky v prospech evanjelickej akcie "Chlieb pre svet". Tentokrát sú financie určené pre klimatický projekt v Burkina Faso. Iba počas noci...

Hudobné sympózium v Uppsale,Švédsko

2. septembra 2010 sa v Uppsale zišlo 1300 účastníkov Švédskej cirkvi na  sympóziu cirkevnej hudby, ktorý potrvá štyri dni. Na sympóziu budú sa striedať služby Božie, koncerty a semináre. Časť sympózia bude venované detským zborom, preto v sobotu na námestí Vaksala vystúpi do 150 detí so zborovým spevom. Jeden večer bude v dóme venovaný organovému koncertu z novej tvorby Per Gunnara Peterssona. Podujatie organizuje Švédska cirkev v spolupráci so študijným spolkom Sensus. (www.kyrkanstidning.com) 

Stretnutie spevokolov ev. gymnázií v Maďarsku

Hostiteľom spevokolov evanjelických gymnázií z celého Maďarska bolo v dňoch 5.-7.marca t.r. Evanjelické gymnázium Daniela Berzsényiho v Šoproni. Zišlo sa na ňom okolo 250 mladých spevákov. Mladí predviedli svoj repertoár na koncertoch v aule lýcea. V nedeľu predpoludním v kostole boli služby Božie, čo bolo aj záverom tohto stretnutia. Spievali a lekcie z Písma čítali členovia spevokolov. Kázeň predniesol vedúci biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku János Itzés. Liturgoval farár Hegedues Attila, riaditeľ lýcea. /www.evangelikus.hu/