Medzinárodná súťaž v speve

Ešte do Veľkej noci sa môžu prihlásiť speváčky a speváci vo veku 18-28 rokov do medzinárodnej súťaže v speve cantateBach! Súťaž sa koná od 17. do 20. júna 2011 v Dóme sv. Mikuláša v Greifswalde pod záštitou predsedu krajinskej vlády Erwina Selleringa. V centre programu budú recitatíva a árie J.S. Bacha. Porota  víťazom udelí finančnú odmenu od 1000,- do 4000,- €.Podrobnosti na: www.cantate-bach.de. Súťaž sa bude konať v nadväznosti na 65. Greifswaldský Bachov týždeň.

(www.kirche-mv.de)

Komentovať