Mládež Dánskej ľudovej cirkvi spieva v spevokoloch

V dánskom meste Arhuse sa v dňoch 29. júna až 4. júla 2012 zišlo z celej krajiny do 40 spevokolov v celkovom počte 650 detí a mládeže vo veku 10 až 18 rokov, aby spevom velebili Boha a súčasne ukázali ,čím a ako prispievajú spevom na bohoslužbách. Ide teda o stretnutie mládežníckych spevokolov Dánskej ľudovej cirkvi, ktoré sa koná raz za štyri roky. Členom spevokolov bude k dispozícii 25 chrámov v meste. Vyvrcholením podujatia budú večerné služby Božie 3. júla ,kedy vystúpia spoločným spevom všetky spevokoly ako jeden mohutný zbor.Predvedú spoločné dielo, ktoré pre túto príležitosť skomponoval Lars Somod.Na koncertoch vystúpia aj profesionálni hudobníci.

(www.folkekirken.dk)

Komentovať