Svedectví – priam zázračné

       Už len v našich spomienkach milých, ostáva  končiaci  rok 2011,        za všetko prežité v ňom,  daj Bohu slávu, vďač  Mu celým srdcom.        S prichádzajúcim novým rokom otvor sa životu novému,  Božej        láske dokorán,        nech ti v srdci  Ježiš žiari,  nech si šťastný, v Bohu mocný,  po celý  rok       2012 .                              praje Miloslav              A na toto svedectvo priam zázračné si nájdi čas / 50 min alebo aspoň začiatok/   oplatí sa to vypočuť aj si poplačeš ako ja.   I keď viem, že to svrabľavé uši neznesú – a od tiaľto to vymažú. Herci musia hrať, ináč sú nie hercami, len...