Svedectví – priam zázračné

 

     Už len v našich spomienkach milých, ostáva  končiaci  rok 2011,
 
     za všetko prežité v ňom,  daj Bohu slávu, vďač  Mu celým srdcom.
 
     S prichádzajúcim novým rokom otvor sa životu novému,  Božej
 
     láske dokorán,
 
     nech ti v srdci  Ježiš žiari,  nech si šťastný, v Bohu mocný,  po celý  rok
 
    2012 .                              praje Miloslav    
 
 
     A na toto svedectvo priam zázračné si nájdi čas / 50 min alebo aspoň začiatok/   oplatí sa to vypočuť aj si poplačeš ako ja.
 
I keď viem, že to svrabľavé uši neznesú – a od tiaľto to vymažú.
Herci musia hrať, ináč sú nie hercami,
len aby sa nestali ako ich Ježiš nazval  pokrytcami.
 
 
 

9 Komentáre k “Svedectví – priam zázračné

 1. tabak

   tie  svrabľavé a  úmerne dlhé uši bračoka Miloslava Paniašťoka. 

    Ak sa trochu zamyslíme- a už tým mu prejavujeme neprimerane veľkú česť nad jeho "politikou"- totiž prístupom k  tejto stránke,k evanjelikom,  ktorých  bez rozdielu osočuje,  dá sa prirovnať k počínaniu si niektorých rómskych spoluobčanov z ich tzv.sídlisk. – Kadia  rovno pred dvere iným a spravia smetisko z každého bytu a dvora čo  zadarmo dostanú. Ak sa im povie – vyvezte s itie  svoje výlučky a to, čo ste  do spoločného činžáku navláčili, povedia: ty si dilino gádžo a fašista, lebo ma vyháňaš aj s mojím majetkom!- – Peniašťok vie, že sa nikoho nepýtal, či si niekto praje poznať nejakého alkoholika , letničiara  z Austrálie, alebo apoštolácke seansy.  Spraví si tu svoje smetisko a potom sa hrá na proroka – viem že to vymažú!  

               Možno vie všeiličo, ale nič o slušnosti a štábnej kultúre…

  Inak: Potešujúce je, že sa lúči so strarým rokom a osobne dúfam , že nielen s ním. Medzi  pekelnými luteránmi by toľká svätosť mohla vážne utrpieť. – (Pozn. na okraj:  bežne chodia vlci do cudzích košiarov po nejkaú krívajúcu, alebo neduživú ovcu  v ovčom rúchu, ale  nedajme sa mýliť – niekedy prídu aj v rúchu oslom!!) 

                    Prihováram sa u adminka, nech to naozaj "nezmaže"- je to  pekná ukážka vyššej školy pokryteckej , povrchnej  náboženskosti , spojenej so spôsobmi nevychovanca- ušetrí mi "prácu".  

       

  Pokiaľ ide o onoho pána farára z Austrálie- aj to "pekný príklad"  antimisie – obracať obrátených, t.j. pestovať prozelityzmus a získavať hlavne  ale pre seba!  Hodinu dokáže rozprávať o sebe – to je iste výkon, ale mal by to skúsiť inde.

         

  1. Miloslav Peniaštek

    

   Milý brat " tabak"
   Ja už šiesty rok dosť pravidelne chodím medzi bezdomovcov – väčšinou sú to Rómovia. Doposiaľ  cca štyria prestali úplne piť, cca 8  prijali Ježiša, cca 10 boli po modlitbách so mnou s rôznych vážnych  zdravotných problémov uzdravení, cca 5 – 10 už štvrtý rok rozdávajú /predávajú/ moju zbierku básni  " Pomôž mi, prosím Ťa, Bože" a pritom patrične i evanjelizujú. Jeden Róm Róbert Rafael pôvodne bezdomovec získal  po modlitbách so mnou  darovaním  byt. Odvtedy pravidelne chodí do cirkvi a evanjelizuje a žije veľmi vzorným životom.
   Milý brat , máš tam Rómov – nekritizuj ich – urob niečo pre nich, aj to sú Božie deti.
   Vyprosujem ti Božie požehnanie .  S pozdravom brat Miloslav

    

   1. misko

    Len tak ďalej.

    A čo znamená "chodí do cirkvi"? Mne je skôr zrejmý výraz "chodiť do kostola",  s Vašou formuláciou nie som veľmi zžitý.

    Marana tha!

     1. misko

      Ale uvedomujte si, že by sa Vám na fóre http://www.evanjelik.sk dostávalo viac uznania, keby ste privádzali duše do Evanjelickej cirkvi, ku ktorej sa sám hlásite?

      Marana tha! 

     2. Miloslav Peniaštek

      Len zatiaľ nemám istotu, či by mu tam niekto / bývalému bezdomovcovi Romovi / podal ruku. Prehovoril s ním s hrejivým Ježišovým srdcom. Pozrite sa vyžšie ako priam hriešne sa o Romoch " špičkový" evanjelici vyjadrujú.

       

       

       

     3. tabak

       Romov sa osobne ospravedlňujem, že som ich prirovnal k tebe.

     4. Miloslav Peniaštek

      Ďakujem ti, milý brat  " tabak " za to ospravedlnenie.

      Vieš, človek  nemôže  za to, že sa narodí  do romskej či neromskej rodiny.

 2. Miloslav Peniaštek

  Reformácia – Dr. Martin Luther

  Z opravdivej vnútornej lásky a osobitného úsilia vyniesť pravdu na svetlo,
  Dr. Martin Luther, augustián, magister slobodných umení a Písma svätého,
  pred 500 rokmi pribitím 95 výpovedí na dvere chrámu vo Wittenbergu,
  vyzval dišputovať, v mene nášho Pána Ježiša Krista, Božiu Pravdu.

  V tom čase vládol nemorálny život,
  veľkej časti rímskej hierarchie a kňazov,
  pýcha, milovanie peňazí, hľadanie svetskej slávy,
  a najmä vytvárané boli nebiblické dogmy.

  V Ríme sa presvedčil o skazenosti pápežského dvora,
  nesúhlasil s odpustkami pre zosnulých s mocou očistca,
  priklonil sa tiež k názoru, ktorý majster Ján Hus hlásal,
  tak sa proti Dr. Lutherovi tvrdý, kacírsky, proces začal.

  Vo svojich výpovediach poukazoval na rozporný duchovný stav,
  vedený Duchom Svätým postavil reformáciou nový Boží základ.
  Jedine – sola Kristus, sola Písmo, sola milosťou a sola vierou,
  piliere základné – diela Ducha, dodali cirkvi prevzácny zdroj.

  Ach, vyrástla vzájomná náboženská nevraživosť,
  ona živila plamene smutných popráv i bojov,
  ponad priepasť po stáročia visel ťažký mrak
  vzájomné kliatby prinášali ľuďom zlosť a strach.

  Nevidel už Dr. Luther východisko tak sa radšej schoval,
  na hrade Wartburg a tu do nemčiny Novú zmluvu prekladal.
  Hovorí: “Tu stojím, nemôžem inak, Boh mi pomáhaj,
  nemám nič, iba nahú vieru, v slobode svojho svedomia vyznávam”.

  Ešte za jeho mlada, na ceste od svojich rodičov,
  dostal sa do búrky, kde blesk mu priateľa zasiahol.
  Zo skúsenosti, z obavy o záchranu svojej duše,
  ihneď sľúbil sv. Anne, že sa mníchom stane.

  Jeho úprimná zbožnosť ho viedla k častým pôstom,
  ku koncentrovaným dlhým modlitbám s Bohom,
  k sebaspytovaniu, k spovediam spojených s pokáním,
  a tiež, až do omdletia svojho tela bičovaním.

  Mníšsky život neurobil Dr. Luthera šťastným človekom,
  najprv myslel, že bojuje sám so svojím hriechom.
  Po 7 rokoch reformácie sa oženil a založil početnú rodinu,
  takto ako apoštol Peter už lepšie rozumel manželskému žitiu.

  Dr. Luther vnímal potrebu ku Kristovi priviesť i židov,
  k čomu im napísal pár dobre mienených spisov.
  Využil to Hitler, vraj holokaust bol toho dôvodom,
  len prečo potom Hitler vraždil Rómov i Slovanov…?

  Reformácia popri vzájomných prekliatiach a kresťanských vojnách,
  priniesla do kresťanstva viac demokracie a vzácny duchovný rast.
  Práve tým, že mnohé protestantské i letničné cirkvi sa vytvárali,
  získalo sa riešenie, ako by sme s Božou Trojicou účinnejšie žili.

  Pán Ježiš povedal: “Ak sa niekto nenarodí znova neuzrie Božie Kráľovstvo”,
  bohužiaľ aj po 2 tisíc rokoch je znovuzrodených kresťanov stále málo.
  Preto je potrebné v reformácii cirkvi vedení Duchom Božím pokračovať,
  stanoviť tiež vízie ako i zbývajúcich 2/3 nekresťanov sveta ku Kristovi privádzať.

  Buďme vďační za všetkých reformátorov cirkvi, ktorí i životy Bohu dali,
  hľadajme vzájomne viac porozumenia, dobroprajnosti, lásky medzi ľuďmi.
  Keď sme na CampFeste zo všetkých denominácii už sedemtisíci sa stretli,
  po spoločných chválach a modlitbách sa nerozlišovalo z akej cirkvi sme prišli.

  Preklenuli sa priepasti medzi cirkvami – ruky sa vo viere podávajú,
  vzájomné kliatby sa rušia, v Kristovej cirkvi sa Božie mosty stavajú.
  Vzývajme Ducha Svätého, nech myseľ našu osvieti a srdcia otvorí,
  nech svet sa zreformuje – zachráni a na príchod Mesiáša pripraví.

Komentovať