Aj smiech je Boží dar

 Polárka – evanjelické vydavateľstvo br.Michala Hudáka st., vydalo ešte v r.2OOO knižočku švédskeho kresťana

Roberta Johanssona s názvom: Aj smiech je Boží dar. Bol to svojím spôsobom odvážny  čin, s cieľom priniesť

aj do dôstojných a vážnych kruhov cirkvi "schopnosť zmierlivo sa usmievať nad nedostatkami skutočnosti". Možno aj "trochu života do toho umierania" .

          Zbierka tohoto typu nepotrebovala nejaké hlbšie recenzie,alebo odporúčania. Dovolím si dnes odcitovať úryvok z predslovu z tohoto prvého vydania na Slovensku, z pera samotného zostavovateľa R.Johanssona: "Vážne cítim, že sa musíme radosvať"- povedal jeden brat kazateľ. Pre mňa je humor tak vážny, že som  už napísal celú sériu kníh o cirkevnom humore. Prvý zväzom vyšiel v roku 1983. Mojou snahou bolo pokúsiť sa dokumentovať  výber historiek s humoristickým obsahom a s pravdivým pozadím zo sveta zborov. Enormný ohlas prekvapil aj vydavateľstvo  aj autora . Dosiaľ vyšlo 8 rôznch zväzkov a predalo sa okolo 80 000 exemplárov. Dnes venujem hodne času cestám a vyprávaniu o "Božom úsmeve na zemi". teším sa, že humor teraz dostáva krídla a prekračuje hranice. Drahý čitateľ na Slovensku, z celého srdca ti želám predĺžený  život! Ber humor vážne! Nebráň sa zdravému smiechu!" R.J.

        Z uvedeného  plynie nádej, že Polárka urobila priekopnicky krok správnym smerom a dúfajme, že nebol posledný. Verme, že prekladateľ M.Hudák ml. a Polárka  ešte nepovedali aj v tomto smere posledné slovo.

         Na záver malá "koštovka":

Zborový farár si všimne, že jedna starenka v poslednom čase pri liturgii stále roní slzy vo svojej lavici. Raz po službách Božích ju pristaví a pýta sa jej:

-Drahá sestra, všimol som si, že počas služieb Božích bývate v poslednej dobe veľmi dojatá. Je to Božie Slovo, alebo môj spev, čo sa vás tak dotýka?

-Ach, drahý pán farár, ani jedno, ani druhé, ale pred niekoľkými týždňami sa mi v lese zatárala koza. Vždy, keď vás počujem spievať pred oltárom,  si na ňu spomeniem.

   

2 Komentáre k “Aj smiech je Boží dar

 1. tabak

   O návšteve kazateľov zo Švédska vo  Fínsku bola v cirkevných novinách takáto správa:

  -"Sú tu u nás len na krátkej návšteve a využijú Nanebovstúpenie, aby už v pondelok mohli byť doma".

  1. kamarat112

    

    

   Z oznamov kostoloch:

    

   Celonárodné zhromaždenie pre modlitbu a pôst… Poplatok zahrňuje stravovanie

    

   Basketbalový tím našej mládeže hraje v stredu o 20 hodine v rekreačnej hale. Prídite sa pozrieť, ako naložíme Kristovi Kráľovi

    

   Sestry, nezabudnite, že na našom blšom trhu sa môžete zbaviť všetkého, čo vám doma prekáža. Nezabudnite zobrať so sebou manžela

    

   Kvôli konfliktnej situácií sa dnes nekoná pôvodne ohlásené zhromaždenie za pokoj a mier

    

   Kázeň dnes: Ježiš kráča po mori

    

   Kázeň zajtra: Ako nájsť Ježiša

    

   Barbara je stále v nemocnici a potrebuje darcu krvi. Má tiež problémy so zaspávaním a prosí, či by jej niekto nemohol požičať nahrávky kázní pátra Jacka

    

    Irving Benson a Jessie Carterová boli zosobášení 24. októbra. Tak skončilo ich priateľstvo zo školských čias

    

   Témou večernej kázne bude "Čo je peklo". Prídite skôr a vypočujte si skúšku nášho zboru

    

   Veriacim, ktorí majú deti a nevedia o tom oznamujeme, že na prízemí je detský kútik.

    

    

Komentovať