S ministrom kultúry aj o financovaní cirkví – EPST

EPST (9/103) prináša informáciu, že “Minister kultúry SR Marek Maďarič 21.februára na pozvanie generálneho biskupa Miloša Klátika navštívil geneálny biskupský úrad (GBÚ). Témou ich rokovania bolo okrem iného aj financovanie cirkví.

” K otázke o financovaní cirkví M.Maďarič uviedol, že k prípadnej zmene súčasného systému financovania treba pripraviť ALTERNATÍVY. K ich spracovaniu je potrebná informácia, akým majetkom cirkvi v súčasnosti disponujú.
Nie je však vylúčené ani to, že výsledok týchto analýz potvrdí spôsob súčasného systému financovania cirkví. Minister dodal, že zmena súčasného systému nebude možná bez dohody s predstaviteľmi cirkví”.

Generálny biskup k tejto téme podotkol, že v ECAV je majetok evidovaný na úrovni cirevných zborov a ostatných cirkevnoorganizačných zložiek a táto evidencia je súčaťou ročných účtovných závierok, ktoré predsedníctvo príslušnej cirkevnoorganizačnej jednotky predkladá na schválenie svojmu konventu. Konvent je verejný a môže sa ho zúčastniť každý. V tomto rozsahu nie je problém so spracovaním zoznamu majetku cirkvi ECAV.
Je však potrebné brať do úvahy aj z rôznych dôvodov dosiaľ nereštituovaný majetok.
Dôležitým údajom je tiež stav už reštituovaného majetku, ako aj ekonomický úžitok, ktorý prináša.

Obidve strany sa na rokovaní venovali i možnosti ÚPRAV osobných POŽITKOV poskytovaných duchovným cirkví v rozsahu podnetov predložených ECAV na Ministerstvo kultúry SR, ktoré sa týkajú možnosti doplnenia TABUĽKY stupnice zákldných platov o ďalšie stupne tak, aby bol zabezpečený platový postup duchovných až do dôchodkového veku a úprave osobných požitkov s úpravou minimálnej mzdy od 1.1.2013″.

Komentovať