Voľby N.1

Voľby N. 1
„Vyvoľte si dnes…“ ( Kniha Józuova 24, 15 b)

Nie všetci majú radi voľby. Dokonca ani voľby o sebe samom. Slobodne voliť znamená vziať zodpovednosť za seba do vlastných rúk a niesť aj všetky dôsledky svojho rozhodnutia.
Známe je voľba z počiatku dejín, keď matka Eva uverila Hadovi v hadej koži vo všetkých bodoch: a/ Vôbec nezomriete (t.j. vyriešené zdravotníctvo) , b/otvoria sa vám oči ( vyriešené vzdelávanie a školstvo), 3/ budete ako Boh ( vyriešená obrana) , 4/ budete vedieť, čo je dobro a čo zlo ( vyriešené vnútro a SIS) , 5/ pre oči zvodný ( vyriešená kultúra). Je známe, že sa im po voľbe skutočne oči otvorili, až na to, že všetko bolo inak. Dôsledok toho bol, že ženy stratili volebné právo úplne a dodnes ho z rúk mužov nezískali všade.

Chcem tu však bližšie poukázať na voľby, ktoré sa týkajú celého národa. Voľby – N. 1. Voľby v ľude Izraela. Na základe 3000 rokov starého textu z knihy Józuovej máme o nich celkom plastickú správu a predstavu. Ľud a všetci jeho predstavitelia boli zvolaní do Síchemu a dovtedajší vodca národa Józua tam všetkým predložil zásadnú otázku o voľbe, ktorá sa týkala každého. Mužov i žien. Vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť! Nechýbala ani predvolebná reč a pohľad na predchádzajúce obdobie, plné úspechov, ani vízia do budúcnosti, ani osobné svedectvo a príklad. Znel: “Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi“.(v.15)
Voľba je o tom, že sú aspoň dve alternatívy, z ktorých si možno vybrať, alebo komu dať svoju dôveru. V Sícheme nechýbala ani druhá možnosť ako voliť. Zveriť svoj život, prítomnosť a budúcnosť Pánu Bohu a Jeho vedeniu. Ale boli sú tu aj iní bohovia, ktorí sa vehementne uchádzajú o dôveru človeka. O dôveru Józuovho ľudu vtedy, ale aj o našu osobnú dôveru.
Biblia ukazuje, že ide o voľby historické. Pripomína nám, že samotné voľby nie sú vynálezom modernej doby. Existovali vždy. Je tu však ešte jedno dôležité poučenie. Patriť Pánu Bohu, znamenalo a znamená vždy dar slobody k voľbe, k novému rozhodnutiu a tak aj možnosť osobnej zodpovednosti. Voľba rôznych bôžikov, idolov a pánov je často voľbou poslednou.
Správa o historicky prvej voľbe v národe Izraela, a zrejme aj na zemi vôbec, sa končí poznámkou: „ V ten deň Józua uzavrel zmluvu s ľudom, dal mu ustanovenia a právo v Sícheme“.( v.25)
Tie ustanovenia Božie a Božie právo sú hodnoty trvalé, cenné a preto aj moderné. Preto „vyvoľme si aj my už dnes, komu budeme slúžiť. – Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi“.
Pokoj Vám!

Komentovať