Malé vyznanie o obrátení

Drahí bratia a sestry v Pánovi, veľmi sa teším, že môžem napísať blogový článok aj tu na tejto skvelej stránke. Chcem sa v ňom s Vami podeliť o kúsok zo svojich myšlienok, takže celý článok bude skôr osobným vyznaním, než nejakým skutočným pertraktovaním určitej špeciálnej témy.

 

Niektorí, čo tu pravidelne chodíte, ste si všimli, že som rozoberal v čase augusta a septembra 2012 tému katolícko-protestantských škriepok. Podrobnosti si môžete prečítať v relevantnej sekcii diskusného fóra. Niektorých z Vás veľmi sklamem, iných poteším, ďalším to bude jedno. Prečítal som väčšinu Novej zmluvy a ďalšie sekcie rôznych prorockých poetických textov, ktoré adresovali na éru Mesiáša a novozmluvného ľudu. Som nadšený, že som objavil do veľkej miery pravdu, pravdu evanjelia. Keď som čítal svedectvo istého obráteného katolíckeho kňaza, tak kresťania, ktorí ho na čas po jeho konverzii pritúlili, dbali na to, aby tento bývalý kňaz nebol zatrpknutý alebo nahnevaný na Katolícku cirkev. Chceli, aby ju netúžil osočovať a aby jej práveže hodlal odpustiť. On však po prijatí evanjelia, Ježiša za svojho Pána a akceptovaní spásy v dokonanom a dokonalom vykupiteľskom Kristovom diele prostredníctvom svojej viery činnej skrze lásku náramne zatúžil milovať a rozdávať Pánovu lásku a hojnosť milosti ďalej. Preto sa stal misionárom, no pre mňa dôležitejšou bola skutočnosť, že v srdci nenosil zatrpknutosť voči predošlej cirkvi. Presne takto sa teraz cítim ja, drahí bratia a sestry. Nie som na Katolícku cirkev nahnevaný, ani nehodlám nikoho osočovať, urážať alebo zosmiešňovať. V týchto dňoch akceptácie evanjeliovej zvesti o spáse zadarmo sa cítim skôr oslobodený od nenávisti. Myslím, že to, čo v srdci prežívam, je skôr radosť.

 

Táto webová stránka je skôr evanjelická a protestantská, preto azda by nemusela byť využívaná na škriepky s katolíkmi. Túžim tu teda písať blogové články a diskusné príspevky, ktoré by boli skôr duchovne užitočné, povznášajúce, radostné, dúfajúce a zdôvodňujúce nádej, ktorá je v nás (1 Pt 3,15), či už v evanjelikoch, alebo kresťanoch vo všeobecnosti. Poznám jedného známeho, ktorý takisto konvertoval na protestantské kresťanstvo, a keď si všímam jeho blog a jeho zamyslenia na webe, tak vskutku sa on vôbec nevenuje katolicizmu. Rozdáva naopak radosť z nádeje našej milosti, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, čo sa na základe svojich zásluh na kríži prihovára za nás (Rim 8,34). Takýto prístup sa mi veľmi páči – je z neho vidno, že obrátivší sa obrátili nie chrbtom starému systému, ale skôr v ústrety svetlu Kristovho čistého evanjelia. Mocnejším je tu aspekt „ku Komu sa obraciam“, a nie „od koho sa odvraciam“, hoci nie vždy idú tieto dva aspekty úplne oddeliť. Preto i viaceré argumenty ľudí, ktorí vysvetľovali evanjelium na základe biblických inšpirovaných textov a ktoré som preštudoval, boli neraz argumentami bývalých katolíkov.

 

Som teraz rád, že som takto oslobodený a že už sa nemusím báť, že či podiel mojich utrpení a nábožných skutkov na mojom spasení, ktorým mám spolupracovať s Kristovým vykupiteľským dielom, bude dostatočný. Teraz viem, že Kristovo dielo je dokonané, dokonalé a úplné (porov. Jn 19,28-30; Rim 3,24; Rim 5,19; Hebr 1,3; Hebr 10,12.26). Viem už, že moja spása nezávisí od miery mojej spolupráce s vykupiteľským dielom, ale len vierou činnou a obživenou skrze lásku (Gal 5,6; Jak 2,17) prijímam Kristovu zástupnú obeť, obeť, ktorá bola vytrpená namiesto mňa a ja vďaka nej môžem byť zdarma spasený. Sláva Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi! Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému!

 

Myslím, že nie je potrebné rozoberať, čo ma presvedčilo, pretože aj na slovenskom, aj na českom i anglickom webe je pomerne dosť kvalitných stránok, ktoré sa zaoberajú obrátením a konfrontáciou s katolíckym učením, a to všetko v duchu úplnej recenzie tradícií z hľadiska konkrétnych biblických textov. Ak bude niekto chcieť, na ktoré stránky som zablúdil ja, tak mu napíšem. V tomto článku som sa chcel len s Vami, drahí bratia a sestry, podeliť so svojím novým prežívaním. Je to také malé povzdvihnutie vlastného srdca. A zároveň je to, dúfam, úvod do iných blogových článkov, ktoré by som tu rád občas písal, ak mi to bude okolnosťami umožnené.

 

Ďakujem za prečítanie a prajem všetkým čitateľom veľa Božieho požehnania.

 

S láskou Wilfredo

3 Komentáre k “Malé vyznanie o obrátení

 1. lubo batka st

              Váše obrátenie a konverzia ma osobne dosť prekvapila, jednako posielam Vám k tomu svoj pozdrav. Oceňujem, že ste za tak pomerne krátky čas- od cca augusta t.r – spoznali rozdiely, ktoré Vás znepokojovali a ktoré ste aj tu- na tejto stránke pomenovávali.   Dnes ich označuje za škriepky –  a znie mi to trochu divne. Ale ešte sa ani zďaleka všetci inakveriaci neobrátili-  preto tipujem , že "škriepky budú"  tu, či inde zrejme pokračovať. Nech Vás to nepomýli…

               Inak , dovoľte mi zdôrazniť, že táto stránka chce byť vedome  evanjelicko- luteránska, chce slúžiť ECAV, nie sama sebe.

               Pokoj Vám!                                                              ĽB st.

  1. Wilfredo

    Ďakujem Vám za pozdrav a povzbudenie. Chcem naozaj rešpektovať naplno, že ide o luteránsku stránku slúžiacu ECAV, preto aj moje prípadne blogové články by boli inšpirované najmä Písmom a Symbolickými knihami. Nechcem riešiť katolicizmus, hoci neviem v sebe poprieť, že som hľadajúci. Ešte stále, keď sa chcem povzbudiť vo viere, siaham po Písme a Symbolických knihách a takisto po stránkach, kde sa reflektuje katolícke učenie v kontexte s Božím slovom. To svedčí o tom, že som svoj pôvod nepoprel a stále sa k nemu vraciam ako k niečomu, čo musím riešiť a ujasňovať si v jeho konfrontácii pravdu evanjelia, aby som vlastne vedel, čomu mám veriť resp. neveriť. Aj preto je toto cítiť v mojich príspevkoch a na blogu. Rozhodne však nechcem byť nikomu na obtiaž, no je tak málo diskusných a chatovacích protestantských stránok na slovenskom webe, že je to na zaplakanie. Vašu stránku vidím ako top, veľmi sa mi páči a určite jej nechcem škodiť alebo zavádzať sem témy, ktorým nikomu v ECAV neposlúžim ani nepomôžem. K tomu nech mi Pán pomáha. S láskou Wilfredo.

 2. julinkavic

  Čítala som (asi všetky) Tvoje príspevky tu na evanjeliku.sk a som veľmi rada, že píšeš o svojej konverzii. Ja som sa za to modlila a preto prekvapená nie som – je to potvrdenie, že Boh koná a potvrdzuje to, že keď ho budeme hľadať, nájdeme ho. 🙂

  Na inom mieste si písal, že sa ešte nevieš vysporiadať s prázdnym miestom po obrazoch. Podľa mňa si sa práve naučil plávať bez kolesa, ale bojíš sa, že Ti to bez toho kolesa nepôjde. Neboj, pôjde. Nezháňaj si preto žiadne ďalšie pomôcky. Pán Boh vedel, prečo dáva príkaz nerobiť si žiadne obrazy a podobné veci. V našej domácnosti nemáme obrazy znázorňujúce Ježiša. Keď sa ja so svojimi deťmi večer modlím v spálni, je tam už tma (tak vlastne slabá lampička tam svieti), takže žiadne obrazy by sme aj tak nevideli. Neviem, ako si sa modlieval večer Ty, či pri svetle, ale tak teraz jednoducho zhasni a rozprávaj sa s Bohom po tme. A cez deň si pri modlitbe zavri oči. 😉 – to je len taká moja rada pre modlitbu bez pomôcok.

  Prajem Ti všetko dobré.

Komentovať