Len Pán nás môže vnútorne do sýtosti naplniť

Priznám sa Vám, drahí bratia a sestry v Pánovi, či už oddelení alebo neoddelení – sám neviem, na ktorej fronte stojím ja sám – že pracujem v kníhkupectve. Naša predajňa je výrazne orientovaná na komerčné tituly, a tak som častým svedkom toho, čo ľudí vo svete kníh najčastejšie zaujíma. Ihneď od začiatku môjho prijatia do zamestnania som pochopil, že ten všeobsiahly, rozmanitý a veľký regál vzadu s ezoterikou nebude len tak ledabolo nedôležitý. A ako som začal „slúžiť zákazníkom“, pochopil som, že horoskopy, alternatívne medicíny, tarotové karty, výklady snov a osudov, množstvo literatúry o energiách, záhadných silách, karmách, anjelských vplyvoch...

Viera, nádej a láska

„Teraz však zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. (1 Kor 13:13)“ Apoštol Pavol, inšpirovaný Svätým Duchom, rozpoznáva tri hlavné cnosti kresťana. Každý z nás je povolaný si ich horlivo pestovať a zveľaďovať ako reprezentatívne cnosti ľudí, ktorí prijali evanjelium Pána Ježiša Krista. Tieto hlavné cnosti sú základom pre spravovanie a správne fungovanie plodného a zdravého kresťanského života. Majú byť našou samozrejmosťou. Ich zásadný vplyv na správne funkcie kresťanského života môžeme vhodne prirovnať k vplyvu niektorých častí biologickej stránky človeka a jeho organizmu. Základom pre ľudské telo je ponajprv zdravá a dobrá kostra, ktorá...

Skutky lásky a ospravodlivenie

Keď som si študoval List Galaťanom a Jakubov list, pochopil som, že jeden hovorí o skutkoch Mojžišovho zákona a druhý hovorí o skutkoch lásky. Jeden list hlása oslobodenie od skutkov Zákona (Gal 2,16) a vyplnenie Božích prisľúbení nezávisle od plnenia Zákona (Gal 3,21-22). Druhý list zdôrazňuje skutky lásky, ktoré vieru ako podmienku spásy obživujú (Jak 2,17). Niekedy sa tieto dva typy skutkov u niektorých kresťanov zamieňajú a nevie sa presne rozlíšiť, aký je ich biblický vzťah k spáse a ospravodliveniu.   Pavol vyzýva Galaťanov, aby sa nevzdávali svojej kresťanskej slobody, ktorú im vybojoval Pán Ježiš, a neupadali znovu do jarma...

Malé vyznanie o obrátení

Drahí bratia a sestry v Pánovi, veľmi sa teším, že môžem napísať blogový článok aj tu na tejto skvelej stránke. Chcem sa v ňom s Vami podeliť o kúsok zo svojich myšlienok, takže celý článok bude skôr osobným vyznaním, než nejakým skutočným pertraktovaním určitej špeciálnej témy.   Niektorí, čo tu pravidelne chodíte, ste si všimli, že som rozoberal v čase augusta a septembra 2012 tému katolícko-protestantských škriepok. Podrobnosti si môžete prečítať v relevantnej sekcii diskusného fóra. Niektorých z Vás veľmi sklamem, iných poteším, ďalším to bude jedno. Prečítal som väčšinu Novej zmluvy a ďalšie sekcie rôznych prorockých poetických textov, ktoré...