Ako to videl ŽIGMUND

   Kráľ Žigmund Luxemburský

( uhorský, nemecký a český,  ktorému po "úspešnom" koncile v Kostnici  pápež udelil hodnosť cisára, známy nepriateľ husitov)

   bol nenapraviteľný vtipkár. Korunovať za cisára sa dal v Ríme pápežom až v 13.5. 1433. Po korunovácii sa však s pápežom Eugenom, inak svojím príbuzným, rozprávali o  ocirkevných záležitostiach aj v súkromnom rozhovore. V ňom porovnával, v ktorých troch veciach sa oni dvaja líšia a v ktorých zhodujú.

    "Ty, Najsvätejší otče, dlho spávaš, ja skoro vstávam, Ty piješ vodu a ja víno! Ty sa žien štítiš a ja sa po nich zháňam!"

     Zhody v ich konaní vyjadril slovami:" Ty kazíš cirkev a ja Svätú ríšu rímsku nemeckého národa". Žartom tak kritizoval pápeža za neporiadky v cirkvi a sebakriticky priznal svoje chyby.

                                                                                                           /prevzaté z VJ: Ne-se…/

Komentovať