Postavia nový domov lásky pre postihnutých

Evanjelická diakonia v Maďarsku má početné domovy lásky .Jedným z nich je aj Sarepta v Budíne. Poskytujú tam opateru seniorom a postihnutým. Nakoľko doterajšie podmienky bývania nezodpovedajú predpisom, v apríli t.r.posvätia nový základný kameň pod stavbu 50 miestneho domova s jedno a dvojlôžkovými izbami. Nová stavba bude prihliadať na prispôsobenie okolitému terénu a šetreniu energie tým, že na streche budú zriadené slnečné kolektory.Vstup do budovy bude prisôsobený handikepovaným klientom. Stavbu majú odovzdať do užívania v roku 2014.
(www.evangelikus.hu)

Komentovať