Láska v krabiciach od topánok

Cirkevný zbor ECAV Podlužany aj počas tohto adventu organizoval dobročinnú akciu pomoci deťom v náhradných rodinách v Srbsku. Akcia mala názov “Koľko sa zmestí lásky do jednej krabice od topánok?” Do krabice mohli darcovia dať rôzne veci pre deti (školské pomôcky, hračky, cukrovinky a sladkosti, a pod). Do akcie sa zapojili tri cirkevné zbory a niekoľko škôl. Spolu sa pripravilo 160 krabíc, ktoré pracovníci cz z Podlužian dopravili a odovzdali deťom v Srbsku. Nech Pán požehná všetkým organizátorom a darcom.

Komentovať