Na lože jdouce …

Na lože jdouce …

Na lože jdouce,
toběť se modlíme,
již se kladouce,
Pane náš, prosíme,
v pokoji spáti,
dej odpočívati,
ve zdraví vstáti.

Ďábly proklaté
rač od nás zahnati,
anjely svaté
k ostříhání dáti,
dobrá myšlení
a čistá kochání
dej nám ve spaní.

Dejž v samém sobě,
pokojně usnouti,
vždycky o tobě
anjelská vnuknutí,
ať což činíme,
bdíme nebo spíme,
vždy tě chválíme.

Chvála buď tobě,
Pane, Králi věků,
přijmiž ji k sobě
od svých služebníkův,
i od nás hříšných,
bídných a nehodných,
shlaď všeliký hřích.

Komentovať