Spis Martina Luthera

 Spis M. Luthera Erhardovi von den Tannen O vkrádačoch a pokútnych kazateľoch  1532   1. Počul som o tom, môj milý pán a priateľ, ako sa u Vás a vo Vašom okolí radi vkrádajú novokrstenci, aby svojím jedom otrávili našich ľudí. Ako som sa dozvedel, dosť ste sa poučili z knihy Justusa Meniusa[1]. Prijali ste napomenutie, čo dokazuje aj Váš chvályhodne a čestne zastávaný úrad, keď odolávate takýmto diablovým poslom. Keďže ale diabol sa nerád vzdáva, a je mnoho takých, čo keď nejakú knižočku prečítali, hneď s tým bežia do kútika, a hneď aj zabúdajú na napomenutia, ktorým sa im dostalo, treba nám dennodenného a neprestajného vedenia. Preto aj ja chcem týmto...

52. O blúznivcoch

 52. O blúznivcoch Dr. M. Luther povedal: "Satan ma často navštevoval s mnohými blúznivcami, ktorí sa chválili Duchom, bolo ich viac než tridsať, čo sa pokúsili zviesť ma na ich sny. Bol jeden, volal sa Gutwalt, čo ma chcel prehovoriť s jeho pokornými, pokryteckými rečami, aby som súhlasil a odobril jeho slová. Hovoril: Pán doktor, nezatracujte ma, aj keď som úbohý, jednoduchý, neučený človek, lebo Pán Boh môže aj cez takýchto veľa vykonať. Modlil som sa dňom nocou, postil som sa v slzách a vzýval som Boha. Potom som otvoril Bibliu, a hneď som našiel pravú odpoveď, Duch Svätý mi...

Hodnotenie kazateľa

 Farársky vtip   V jednom cirkevnom zbore, keď prišiel do zboru kaplán na zástup, pán kostolník mal takúto stupnicu hodnotenia: Ak kaplán: mal dobrú kázeň a dobre spieval: Kostolník povedal: Dobrá kázeň a pekne ste spievali   mal dobrú kázeň ale zle spieval Kostolík povedal: Mali ste dobrú kázeň   mal aj zlú kázeň – aj zle spieval Kostolník povedal: Pekný text ste si vybrali

Dr. M. Luther: Reči pri stole

Z Lutherovho domáceho prostredia sú známe jeho “Reči pri stole”, ktoré zaznamenávali priatelia a známi spolustolovníci. Živé rozhovory sa týkali nielen každodenných bežných vecí, ale viedli sa aj o zaujímavých teologických a cirkevných otázkach. Prvým zapisovateľom Lutherových Rečí pri stole bol bývalý kazateľ v stredoslovenských banských mestách Konrát Cordatus.

51. O moci modlitby

 51. O moci modlitby Raz sa M. Luther takto vyjadril o modlitbe: "Náš Pán Boh nám dáva určite viac, ako sme prosili: Keď správne prosíme o kúsok chleba, tak nám dá celé pole. Keď moja gazdiná ležala chorá, tak som prosil Pána Boha, aby mi ju nechal žiť. A On to urobil, pridal k tomu aj celý majetok v Zuelsdorfe a udelil nám bohatý a úrodný rok. Obávam sa ale, že nasledovať bude nejaká pliaga na nás, pretože my sme príliš neverní a vznikajú medzi nami mnohé falošné učenia. "  Walch XXII, s. 514, No. 5.

Jeden veľkopiatočný

Veľkopiatočná reflexia: "Ježiš Kristus povedal farizejovi na kríži: Je mi ťa ľúto, lebo nevieš, čo činíš!" Nie, nepovedal to konfirmand! Ale istý pán J. pri rozlúčke s ministerskou funkciou. Ešte že, asp. to trafil, že na kríži bol Pán Ježiš, lebo inak nesedí vôbec nič. 

47. Povzbudenie pre farárov

 47. Povzbudenie pre farárov "Milí páni bratia, konajme našu službu naplnení bázňou Božou, plnou oddanosťou a usilovnosťou. Prednášajme učenie evanjelia poslucháčom v pokore, ku budovaniu bázne Božej a pobožnosti. Potom môžeme byť hrdí v Bohu, lebo je to Jeho záležitosť. Buďme vytrvalí a nenechajme nikdy sa od takejto bázne pred Pánom Bohom a úcty voči Nemu ničím a nikým odradiť a odviesť." Walch XXII, s. 681, No. 116.

46. Zákon a evanjelium

 46. Zákon a evanjelium "Zákon je o tom, čo máme robiť. Evanjelium hovorí o tom, čo nám Pán Boh chce dať. To prvé nedokážeme vyplniť, to druhé môžeme prijať vierou. Ale hľa, akí sú ľudia: to prvé, čo nedokážu vyplniť, to chcú konať a to druhé, čo by mali prijímať, to nechcú veriť." Walch XXII, No. 7, s. 419. (Kordatus, No. 188).