Kurz krstu pre dospelých vo Wuerttembersku

Evanjelická krajinská cirkev vo Wuerttembersku prichádza s kurzom krstu pre dospelých. V cirkvi sa stále viacej ozývajú dospelí občania bez krstu, ktorí sa chcú dať pokrstiť. Cirkev im chce výjsť v ústrety tým, že zriaďuje náboženské vzdelávanie o krste pre túto skupinu ľudí, ktorí vyrástli bez kresťanského pozadia, resp. sú postihnutí nejakou osobnou krízou. Pritom absolventi kurzu sami sa rozhodnú, či chcú byť  skutočne po kurze aj pokrstení.

(www.ekd.de)

Komentovať