Len Pán nás môže vnútorne do sýtosti naplniť

Priznám sa Vám, drahí bratia a sestry v Pánovi, či už oddelení alebo neoddelení – sám neviem, na ktorej fronte stojím ja sám – že pracujem v kníhkupectve. Naša predajňa je výrazne orientovaná na komerčné tituly, a tak som častým svedkom toho, čo ľudí vo svete kníh najčastejšie zaujíma. Ihneď od začiatku môjho prijatia do zamestnania som pochopil, že ten všeobsiahly, rozmanitý a veľký regál vzadu s ezoterikou nebude len tak ledabolo nedôležitý. A ako som začal „slúžiť zákazníkom“, pochopil som, že horoskopy, alternatívne medicíny, tarotové karty, výklady snov a osudov, množstvo literatúry o energiách, záhadných silách, karmách, anjelských vplyvoch a numerologicko-astrologických záhadách nášho veľvesmíru a všehomíru nie sú povinnou súčasťou každého úspešného kníhkupectva len tak náhodou, ale skôr naopak – ľudia to skutočne vyhľadávajú a kupujú.

Drahí bratia a sestry, uvedomujem si aj ja sám na sebe, že ľudia bažia po duchovnom, resp. nematerialistickom naplnení. Aj preto sa zaujímajú o tieto pseudospirituálne veci, lebo im to dodáva pocity účelnosti a poznania správnej využiteľnosti svojho životného príbehu.

Dlhé mesiace som prežíval v dnešnej ekonomickej kríze situáciu nezamestnaného, preto som mal dosť času sa venovať kresťanstvu a našej viere. Napĺňalo ma to, no pozemský život sa nedá tráviť len ideálmi – človek musí svoju modlitbu a zasvätenie Bohu viesť aj praktickými činnosťami. Zisťujem, ako čoraz viac prenikám do typického dospelého života, že nič a nikto mi nemôže dodať pocit úplného naplnenia mojej duše do sýtosti. Myslel som si v minulosti, že azda vzdelanie, azda nejaký titul, či nejaká práca, či iné ciele budú po dosiahnutí vravieť duši: „Áno, teraz si v cieli a môžeš byť pokojný i spokojný.“

Bratia a sestry, človek je proste vskutku otvorený pre nekonečno. Niekedy dávno ma tak učili na filozofickej antropológii, že človek je bytosťou, ktorej túžby a ciele sa rozpriestierajú v celom rozsiahlom horizonte nekonečnosti. Takáto záhadná filozofická poučka znamená v praxi toľko, že my ľudia nie sme do seba a dovnútra uzavretými bytosťami, ale naopak – náš život je ustavičným napredovaním k novým smerom, novým výzvam a nikdy neprídeme k takému cieľu tu v pozemskom živote, pri ktorom by sme si povedali: „Áno, som už navždy so sebou alebo so svojím životom spokojný.“ Jednoducho vždy nás budú poháňať nové túžby a vždy budeme smerovať k novým cieľovým rovinkám a životným perspektívam.

Tiež som konečne na vlastnej koži pocítil a pochopil, drahí súrodenci v Kristovi, že sme stvorení pre Boha. On je nielen náš Záchranca, ale aj náš Majster, ktorý nás utvoril a utvára naďalej. Sme Jeho veľkolepým dielom, bravúrnym dielom, ktoré Stvoriteľ do posledného dôsledku dôverne a s láskou pozná. Preto nám veľmi dobre rozumie a vie, že aby sme boli šťastní, potrebujeme práve Jeho. On nás totiž tak utvoril v kontexte našej neustálej otvorenosti pre nekonečno, že nás môže nasýtiť a naplniť do posledných zvyškov duše len samotné Nekonečno. A tým je, samozrejme, len Boh Stvoriteľ sám.

Nič na tejto zemi nie je nekonečné a nesmrteľné tak, aby sa neutopilo v našej bezmedznej horlivej nenaplnenosti. Ani práca, ani ideálne zamestnanie, ani vysnívaný titul, či milovaný partner a partnerka, ani deti. Pochopil som dávne filozoficko-teologické teórie teraz už aj vo svojej životnej praxi, že vždy zostane kúsok z nás nenaplnený a aspoň maličký kúsoček z našej duše zostane vždy prázdny. A práve ten čaká s veľkou trpezlivosťou na nebo. Na Božie kráľovstvo, ktoré bolo zasľúbené do dedičstva tým, ktorí Boha v Ježišovi Kristovi, našom Záchrancovi a božskom Mesiášovi, milujú a živo v Neho veria i dúfajú.

Nepotrebujeme ezoteriku a záhadné astrologické mágie. Nepotrebujeme ani pre naplnenosť duše úlomky šťastia, ktoré poskytuje každodenný život z Božej štedrosti, hoci náš Pán rozumie, že aj tieto úlomky sú pre nás dôležité. To všetko sú však len odkazy na to oveľa podstatnejšie. A síce, že sme otvorení stále svoje naplnenie a zmysel hľadať a že horizont nekonečnosti vo svojej duši uspokojíme priamo Tým, ktorý nás takýchto stvoril. Pretože práve Boh si nás povolal k Sebe a stvoril si nás pre Seba, aby nás miloval a aby sme my milovali Jeho.

Hľa, zázrak a tajomstvo našej existencie a hľa, zázrak a tajomstvo nášho konečného cieľa, v ktorom jedine je možná prítomnosť našej ľudskej duchovnej i duševnej sýtosti.

Sláva Ti a chvála, Ježišu Kriste!

Komentovať