24. FEBRUÁR

24. FEBRUÁR

Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou.

Žalm 118, 21

To je radostný verš a spieva s potešením: Nie si Ty úchvatný, láskyplný Boh, ktorý nás nádherne a priateľsky riadiš?
Vypočúvaš nás, keď nás ponížiš.
Ospravedlňuješ nás, i keď nás pokladáš za hriešnikov.
Vedieš nás k nebesám, keď nás vrháš do pekiel.
Daruješ nám víťazstvo, keď nás nechávaš hynúť.
Oživuješ nás, keď nás nechávaš zomierať.
Potešuješ nás, ke’d nám dávaš smútiť.
Rozospievaš nás, keď nás necháš vyplakať sa.
Posiňuješ nás, keď trpíme.
Činíš nás múdrymi, keď nás pokladáš za bláznov.
Očisťuješ ná, keď nás vedieš núdzou.
Robíš nás pánmi, keď nás nechávaš slúžiť,
a konáš nespočetne viac ďalších divov, než obsahuje tento verš a vedie kresťanstvo ku chválospevu.

Martin Luther. Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Vďaku Ti vzdávame Hospodine za nevýslovnú milosť, ktorou si nás obohatil, za záchranu a spásu v našom Pánovi, Ježišovi Kristovi!Haleluja! Amen

Komentovať