23. FEBRUÁR

23. FEBRUÁR

Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu.

Galatským 5, 13 b

Musí sa učiť a hlásať, že starý kvas musí byť odstránený, a že nie sú skutočnnými kresťanmi, ani nemajú pravej viery tam, kde dovoľujú telu konať svojvoľne a vedome proti svedomiu zotrvávajú v hriechoch a zatvrdilosti.
Čo je horšie a odsúdeniahodnejšie, že konajú pod menom a rúškom Evanjelia a kresťanskej slobody. Pre toto býva hanobené a zatracované meno Kristovo a Evanjelium; preto sa musí takéto zlo odstrániť a vyčistiť, aby nič nezatieňovalo vieru a dobré svedomie.

Martin Luther: Smerovník kreťanskej cesty

Modlitba:
Pane Kriste, pre svoje sväté utrpenie, popraj nám silu bojovať proti starým skutkom tela. Amen

Komentovať