Len Pán nás môže vnútorne do sýtosti naplniť

Priznám sa Vám, drahí bratia a sestry v Pánovi, či už oddelení alebo neoddelení – sám neviem, na ktorej fronte stojím ja sám – že pracujem v kníhkupectve. Naša predajňa je výrazne orientovaná na komerčné tituly, a tak som častým svedkom toho, čo ľudí vo svete kníh najčastejšie zaujíma. Ihneď od začiatku môjho prijatia do zamestnania som pochopil, že ten všeobsiahly, rozmanitý a veľký regál vzadu s ezoterikou nebude len tak ledabolo nedôležitý. A ako som začal „slúžiť zákazníkom“, pochopil som, že horoskopy, alternatívne medicíny, tarotové karty, výklady snov a osudov, množstvo literatúry o energiách, záhadných silách, karmách, anjelských vplyvoch...

Skutky lásky a ospravodlivenie

Keď som si študoval List Galaťanom a Jakubov list, pochopil som, že jeden hovorí o skutkoch Mojžišovho zákona a druhý hovorí o skutkoch lásky. Jeden list hlása oslobodenie od skutkov Zákona (Gal 2,16) a vyplnenie Božích prisľúbení nezávisle od plnenia Zákona (Gal 3,21-22). Druhý list zdôrazňuje skutky lásky, ktoré vieru ako podmienku spásy obživujú (Jak 2,17). Niekedy sa tieto dva typy skutkov u niektorých kresťanov zamieňajú a nevie sa presne rozlíšiť, aký je ich biblický vzťah k spáse a ospravodliveniu.   Pavol vyzýva Galaťanov, aby sa nevzdávali svojej kresťanskej slobody, ktorú im vybojoval Pán Ježiš, a neupadali znovu do jarma...