Nová švédska vláda podporí výučbu kresťanského náboženstva na školách

"Kresťanstvo si udržiava svoju centrálnu rolu v náboženskom vyučovaní na švédskej základnej škole." Oznámil to minister školstva Jan Bjoerklund – predseda Liberálnej ľudovej strany – pri predstavovaní nového učebného plánu 11. októbra t.r. Podľa Radio Sverige minister vysvetlil:" Je celkom jedno, či sa niekto sám hlási k náboženstvu alebo kresťanstvu alebo nie, to je skutočnosť, že kresťanstvo malo dôležitý vplyv. Je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva." Školský úrad chcel zrovnoprávniť ostatné svetové náboženstvá,t.j. islam, judaizmus a budhizmus v učebných plánoch s kresťanským, a tento chcel vo vyučovacom čase skrátiť. Nová vláda  zložená z pravicových strán: Konzervatívnej, Liberálnej, kresť. demokratov a centristov, toto odmieta. Švédsko má 9.3 milióna obyvateľov, z nich 6.8 mil. patrí ku lut. cirkvi.Moslimov je okolo 250 tisíc.

(www.idea.de)

Komentáre k “Nová švédska vláda podporí výučbu kresťanského náboženstva na školách

Komentovať