EÚ skracuje vyučovanie náboženskej výchovy na školách

Proti masívnemu skracovaniu vyučovania náboženstva na školách v EÚ protestuje poslanec CDÚ v EÚ parlamente Martin Kastler. EU nariadila z úsporných dôvodov v siedmich krajinách na 14 školách skrátenie náboženskej výchovy. Postihnutých bude 24 tisíc žiakov. Týmito opatreniami sa na prvom stupni drasticky skracuje, na druhom úplne vyškrtáva. Poslanec podal sťažnosť na Európsku komisiu. Kastler pre tlač povedal, že Európska charta ľudských práv zaručuje každému “vyznávať jeho vieru cez bohoslužby, vyučovanie, zvyky a obrady”. Toto je nová, smutná kapitola ” protikresťanských tendencií v inštitúciách EÚ.” Hodnotové základy Európy sú kresťanské – to sa má učiť aj na európskych školách.
(www.idea.de)

Komentovať