Predseda Rady EKD v Ríme

V rámci svojej návštevy Ríma v dňoch 6.-9. apríla t.r. predseda Rady Evanjelických cirkví Nemecka (EKD) Nikolaus Schneider stretne sa aj s novým pápežom Františkom. Pápež ho prijme na súkromnej audiencii v pondelok 8.apríla. O stretnutí a rozhovoroch bude tlačovka na dekanáte ELKI v Ríme popoludní o 15.hodine. Schneider sa stretne vo Vatikáne aj s prezidentom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kardinálom Kochom a arcibiskupom Gerhardom Muellerom, prefektom Kongregácie pre náuku viery. V sobotu sa zúčastnil na koncerte z diel M.Luthera a P.Gerharda a iných moderných skladateľov na nemeckom vyslanectve pri Vatikáne. Koncert sa chápe ako súčasť príprav osláv Veľkého jubilea Reformácie. V nedeľu predseda EKD kázal v ev. lut. chráme v Ríme na nemeckých bohoslužbách. Na programe je aj rokovanie so zástupcami Valdénskej cirkvi a ELKI – Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Taliansku.
(www.ekd.de)

Komentovať