Menej evanjelikov v Maďarsku

Výsledky sčítania obyvateľstva v MR z roku 2011 šokovali predovšetkým kresťanské historické cirkvi. Podľa tohto sčítania sa až 2,7 milióna obyvateľov neprihlásilo ku žiadnej konfesii. Evanjelikov podľa sčítania ubudlo dokonca o 30%, t.j. okolo 90 tisíc. Na tieto výsledky reaguje predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Gáncs Péter,ktorý odpovedá na otázky redaktora internetovej stránky www.evangelikus.hu. Podľa neho netreba dať za pravdu niektorým politickým stranám, ktoré z výsledkov jasajú a triumfujú, ale ani považovať sčítanie za nedôveryhodné. Sčítanie nastavilo zrkadlo, preto ho nemáme rozbíjať, ak nám ukáže náš obraz. Príčina je niekde v strede: počet obyvateľov za 10 rokov sústavne klesá. Je viacej pohrebov ako krstov. A tak klesá aj počet členov cirkvi. Nastavenie otázky o náboženskej konfesii pri terajšom sčítaní bolo inakšie,ako desať rokov predtým. A otázka bola nepovinná, preto ju mnohí vynechávali. Bolestivé je aj vekové zloženie členov cirkvi. Sú to predovšetkým seniori. Prečo sa mladí nehlásia ku viere? Biskup odpovedá, že príčinu treba hľadať v našej práci, vo vzťahu k mladým. Nádejou je oných 24 tisíc žiakov a študentov na ev. cirkevných školách. V budúcnosti z nich by mali byť dobrí evanjelici. Podľa tohto sčítania sa k ev. cirkvi prihlásilo 214 965 občanov.
(www.evangelikus.hu)

Komentovať