Jarné zasadanie synody Ev. cirkvi v Poľsku

Od 5. do 7. apríla t.r. sa v synodálnej sále Luteránskeho centra vo Varšave bude konať jarné zasadnutie synody Evanjelickej cirkvi Poľska. Toto jarné zasadnutie bude spravodajské. Synodáli posúdia správy synodálnych komisií, pastoračných stredísk a ďalších oblastí cirkvi v roku 2012. Na programe je aj prijatie účtovnej závierky cirkvi pripravené konzistóriom a prijatie finančného návrhu pre cirkev v roku 2014.
(www.luteranie.pl)

Komentovať