Všetko má svoj čas (Kaz. 3,1)

Múdry Šalamún bol napísal:Všetko má svoj čas. A tak aj môj čas odchodu z postu dobrovoľníka -redaktora na www.evanjelik.sk prišiel . Dnešným dňom ukončujem túto mne milú prácu a ďakujem Pánu Bohu za Jeho doterajšiu pomoc, požehnanie a vedenie. Svoje hrivny – znalosti jazykov som nezakopal, ale využil pre dobro nielen evanjelikov, ale všetkých, ktorí čítali našu stránku. Žiaľ, bolo mi smutno z toho počtu denných návštevníkov. Ak si to prepočítame na percento, výjde nám veľmi skúpa číslica. A to, prosím neboli len evanjelici zo Slovenska, ale aj neevanjelici a Neslováci. Všetkým Vám verným a pravidelným návštevníkom srdečná vďaka. Tá spätná väzba mohla byť aj lepšia. Bolo veľmi málo odoziev na správy. Pritom som vyberal aj také, aby oslovili, podnecovali, ba aj provokovali. Mal som tú prácu rád. Denne som jej v priemere venoval štyri hodiny , častokrát sieť bola prázdna- vhodných správ nebolo. Portály cirkví síce správy majú, ale sú to ich lokálne, miestne, pre našu potrebu nehodiace sa. Možno budete zvedaví, ktorý portál ECAV vo svete bol najlepší. A to nielen po formálnej , ale aj obsahovej stránke a hlavne publikovaním čerstvých správ. Tým portálom bol evangelikus.hu. Veľa nových správ a každý deň. Je zaujímavé, že oficiálne stránky tých najväčších lut. cirkví (nórskej, švédskej, dánskej, ELCA) boli najmenej aktívne. Osobitnú záľubu som mal aj v prinášaní informácii z lut. cirkví bývalého Sov. zväzu. Mnohé z nich ožili a kreovali sa až po padnutí komunizmu. Preto ma tešil každý nový prejav života v zboroch. Podobne som sa snažil prinášať aj informácie zo zdrojov neoficiálnych cirkví, lebo slovenský čitateľ by sa to inak nedozvedel.
Koncom tohto mesiaca odchádzam na “poslednú štáciu” môjho životného putovania – do zariadenia pre seniorov. Žiaľ, tam nie sú vhodné technické , ale ani finančné podmienky, pre pokračovanie v mojej práci redaktora. Preto končím. Nech Pán ďalej sprevádza svojou milosťou našu cirkev, jej verných pracovníkov i čitateľov a spolupracovníkov evanjelika!

Komentovať