Všetko má svoj čas (Kaz. 3,1)

Múdry Šalamún bol napísal:Všetko má svoj čas. A tak aj môj čas odchodu z postu dobrovoľníka -redaktora na www.evanjelik.sk prišiel . Dnešným dňom ukončujem túto mne milú prácu a ďakujem Pánu Bohu za Jeho doterajšiu pomoc, požehnanie a vedenie. Svoje hrivny – znalosti jazykov som nezakopal, ale využil pre dobro nielen evanjelikov, ale všetkých, ktorí čítali našu stránku. Žiaľ, bolo mi smutno z toho počtu denných návštevníkov. Ak si to prepočítame na percento, výjde nám veľmi skúpa číslica. A to, prosím neboli len evanjelici zo Slovenska, ale aj neevanjelici a Neslováci. Všetkým Vám verným a pravidelným návštevníkom srdečná vďaka. Tá...