Založili misijnú diecézu vo Fínsku

16. marec 2013 bol historickým dňom v dejinách lut. cirkvi vo Fínsku. Takmer 100 osôb z rozličných častí Fínska prišlo do Lutherovho chrámu v Lahti. Dôvodom bolo založenie novej diecézy a voľba biskupa. Diecézu založilo 25 cirkevných evanjelicko-luteránskych zborov , dva švédskeho a jeden anglického, zvyšok fínskeho jazyka. Po službách Božích sa podpísal historický dokument – zakladajúca listina Evanjelicko-luteránskej misijnej diecézy vo Fínsku. Potom sa konala voľba nového biskupa diecézy. Pre voľbu boli dvaja kandidáti: teol. lic. Sakari Korpinen a prepošt Risto Soramies. 83 členné volebné grémium volilo takto: jeden lístok čistý, 63 hlasov pre Soramiesa a 19 pre Korpinena. Jeho vysviacka bude 4. mája v Helsinkách.
(www.missionsprovinsen.se)

Komentovať