Odišiel biskup R.Baláž

Pán života a smrti si náhle povolal k sebe svojho služobníka R.Baláža. Bol som aj ja osobne zaskočený touto správou. Veď nebol ešte veľmi starý, v novembri by bol mal 71 rokov. Osobne sme sa stretali v čase môjho pôsobenia na GBÚ. V tom čase bol v r. 1994 až 2000 predsedom KBS a v tejto funkcii chodieval aj na pracovné stretnutia medzicirkevných vzťahov a ekumény do Bratislavy. Z týchto osobných stretnutí a aj z jeho kázni v rádiu Lumen som ho poznal ako človeka, ktorý hovoril priamo a otvorene, často kritizoval a nabádal duchovných i veriacich k prežívaniu pravej viery, neformálnej, vyzýval duchovných k službe, nie k panovaniu. Otvorene kritizoval aj politikov, začo si musel zniesť kritiku médií a aj podlé spravodajské hry (kauza triptychu Klaňanie sa troch kráľov). Pochádzal z chudobnej rodiny, život nemal ľahký, počas komunizmu isté roky nesmel pracovať ako duchovný, ale ako robotník. Osobne si myslím, že bystrickej diecéze bude chýbať.Veď pre katolícku cirkev počas vyše 20 rokov na biskupskom stolci vykonal veľmi veľa. Nech mu je jeho rodná zem v Nevoľnom, kam ho v stredu 3. augusta do nej pochovajú, ľahká!

"Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie i život.Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa." Ján 11,25

Komentáre k “Odišiel biskup R.Baláž

  1. Edith-Mária

      Ja som si dnes čítala korešpondenciu od o. biskupa Baláža. Nikdy nezabudnem, ako nám radil používať evanjelické Biblie, keď  katolíci mali koncom totality iba nový preklad Novej zmluvy. Ako tajná katechétka v rodinách som smela , ním usmerňovaná, látať diery v náboženskom vzdelávaní starších detí a dospievajúcej mládeže. A viedol ma i v časoch chaosu, keď padol komunizmus a on sa stal biskupom. Bol dokonca ochotný podporovať ma, hoci som nebola z jeho diecézy- vravieval, že je to tá istá cirkev. Totiž, na začiatku katechétov, ani keď mali pedagogické vzdelanie, nepovažovali za riadnych učiteľov a menej im platili. Z nemilosti štátu on robil šoféra, ja sanitárku… a spomínam tiež na jeho biskupské heslo, ktoré mi je vodítkom: "Pravda vás vyslobodí." Bude chýbať nielen svojej diecéze, ale celému Slovensku, pretože i medzi kolegami- biskupmi v KBS bol pravdivý, nekompromisný a múdry.

    Večné svetlo nech mu svieti! Vďaka Pánovi za taký dar, aký nám dal v jeho osobe.

Komentovať