3.1. Advent

Vianoce v rodine ev. farára v prvej polovici 20.st.
/ Podľa spomienok : Branislava Kolényho/

Časť: – 3.1.
“V období a d v e n t u, v čase pripravovania sa na oslavu príchodu Ježiša Krista, sa duchovný život zintenzívnil. Nekonali sa sobáše ani zábavy, duchovná príprava Vianoc sa diala v tichosti. Okrem nedeľných bohoslužieb boli aj večerné dvakrát do týždňa. V tomto zimnom období to bolo v čase, keď už bola vonku tma. Kostol nebol ešte elektrifikovaný a osvetlený bol len sviečkami na veľkých lustroch a aj každá rodina si so sebou do kostola vzala sviečku a osvetlila si lavicu, v ktorej pravidelne sedáva. Toto osvetlenie spolu s mohutným zvukom organa vyvolávao v detskej duši neobyčajnú, rozprávkovú atmosféru.
Typickým znakom evanjelických bohoslužieb je aj spev advetných piesní s textami Tranovského či Hodžu.(4) V prvej fáze adventu sa čítali najmä texty z proroka Izaiáša a posolsstvo Jána Krstiteľa, v druhej fáze (cca od 17. -14.decembra) už texty z evanjelií o tom, čo sa dialo bezprostredne pred narodením Krista. (5)
V advente prežívali veriaci duchovný život intenzívnejšie a to sa prejavilo aj v starostlivosti o chorých, ktorí žiadali o prislúženie sviatosti Večere Pánovej oveľa viac, ako v inej časti liturgického roka. Nemocničná staroslivosť nebola v tom čase bežná, ale chorých a umierajúcich bolo treba každopádne zaopatriť duchovne. Niekedy chorých privážali na faru na voze a vtedy sa Večera Pánova prislúžila aj priamo na ňom. Inokedy musel zasa farár chodiť za chorými aj na kopanice, čo v zime nebolo jednoduché.

V čase adventu sa konali aj vianočné besiedky. V nedeľu poobede viedla detskú besiedku pani farárka. Bývala v cirkevnej sieni, kde sa muselo zmestiť okolo 50- 60 detí vo veku od 4 do 12 rokov./ Konfirmačný vek/. Pani farárka si vždy vopred pripravila biblické texty, ktoré deťom na besiedke primeraným spôsobom vysvetľovala. V advente sa na besiedkach nacvičovali predstavenia, ktoré deti na Vianoce hrávali v kostole.
Pani farárka mala teda v nedeľu rovnako ako pán farár veľa povinností. Ráno sa pustila do varenia nedeľného obeda, ktorý v zimnom období pozostával takmer vždy z doma vyrobenej kapusty a málokedy z mäsa. Na dopoludňajšie bohoslužby kvôli vareniu vždy prichádzala neskôr, preto si nesadla do lavice, ale len do sakristie. Hneď po kázni, teda ešte pred koncom bohoslužieb odišla, aby stihla dovariť obed pre rodinu a pána kaplána. My chlapci sme sedávali na chóre, skrytí pred zrakom otca farára, a tak sme tam často vyrušovali…

/ Úryvok zo seminárnej práce – podľa rozpomienok br.farára v.v. Braňa Kolényho v Skalici 3.4.2009 – spracovala Katka Ba./ – (4) Mintalová a kol., (5) Berger…/
Pokračovanie…

2 Komentáre k “3.1. Advent

  1. Mirec

    Veru, advent a Vianoce na fare su zvlastne.
    Tie spomienky vysli aj ako kniha aleno nejaky spis alebo su len v tej seminarnej praci?

  2. lubo batka st

    Teraz, po rokoch prežitých na fare, tiež aj v mnohých rozhovoroch s Braňom, v blahej pamäti, častkovským duchovným otcom a blízkym susedom a priateľom, sa opäť vraciam k týmto spomienkam ako vzácnemu svedectvu o prameni, z ktorého čerpal a potom bohato rozdával “živú vodu” ľudu Božiemu v Častkove. – Jeho spomienky, žiaľ, knižne nevyšli a tieto sa zachovali vďaka nápadu a usilovnosti našej Katky, za čo jej patrí úprimné poďakovanie. – ĽB st.

Komentovať