Posledný ťah / Za br. Jánom Sotákom/.

Milý brat Janko Soták urobil už posledný ťah na šachovnici pozemského života. Pešiak a vojak Ježiša Krista sa napokon po boji dostal na poslednú radu šachovnice. Tak sa pešiak zmení na významnú figúru svojho Kráľa. Svoj časný boj zamenil za večný pokoj a víťazstvo . “Dobre, verný služobník…! Tvoj Pán iste aj ďalej s tebou dobre mieni. Chýbať bude v rodine, v pozemskej cirkvi a aj svojim starým šachovým partnerom. Patril som medzi nich. Zostávajú spomienky na mnohé zaujímavé partie. Osobitne spomínam na naše: boje mierové. To boli tie, keď pravidelne na všetkých kňazských konferenciách zameraných na ” boj za mier”, vytiahol šachovnicu a začal boj šachový. Našli sme si tiché miesto a namiesto diskusií a vylepšovania si kádrového profilu, skrížili sme šachové meče. Stretnutia pokračovali aj dlho do noci. Tak sme bojovali za mier. Teraz už prišiel posledný, trochu prekvapivý posledný ťah. Tak teda – vojdi v radosť svojho Pána!
Mgr. Ján Soták sa narodil 1.2.1938 v Abrahámovc. Pôsobil 27 rokov v Marhani, a v r.1992-2003 v Hrochoti. Ako dôchodca pôsobil 5 rokov ako spirituál na Ev.gymnáziu v B.Bystrici. Posledných 5 rokov bol nám.farárom v Kremnici. Zaslúžil sa o stavbu nového kostola v Žiari n.Hr. Časnú žitia púť dokonal 26.1. 2014 v Banskej Bystrici, vo veku nedožitých 76 rokov. Na pohrebe kázal br. biskup ZD M.Krivda ( F 1,21), Za kňazstvo Zvolenského seniorátu sa lúčil br.Ján Kecer.
Pohrebná rozlúčka sa konala 28.1.2014 v kostole v Hrochoti. Soli Deo gloria!

Komentovať