Zomrel brat farár Mgr. Daniel Baláž

GBÚ ECAV zverejnil veľmi smutný oznam: Brat farár Daniel Baláž náhle zomrel.
Jeho pohreb bude v utorok 18.2.2015 o 13.00 hod. v artikulárnboim chráme vo Svätom Kríži-Lazisku.

Pre všetkých, ktorí poznali tohoto mladého, horlivého kňaza a farára v CZ Svätý Kríž- Lazisko, je to prekvapujúca zvesť. Odišiel na Pánovo zavolanie vo veku 30 rokov.
Narodil sa 13. januára 1984 v Žiline. Po maturite na Gymnáziu v Rajci študoval na EBF UK v Bratislave. Ordinovaný bol 2.8.2008 v Spišskej Novej Vsi. Ako kaplán pôsobil v Novom Meste n.V., v Starej Turej, Trenčíne, Žiline a v Považskom senioráte. Pred tromi rokmi bol zvolený za riadneho farára v CZ Svätý kríž- Lazisko. Mal otvorené srdce pre všetkých, mladých i tých najstarších cirkevníkov, zvlášť pre chorých a núdznych.
– Osobne mu ďakujem za jeho modlitby za moju službu, rodinu a náš CZ, ktorými nám pomáhal ešte ako študent teologie. Nech Pán potešuje všetkých , ktorí sú jeho odchodom zarmútení a jemu udelí účasť ne Jeho sláve v nebi.

Komentovať