Stretnutie kresťanských študentov v Göteborgu

Dnes 23. septembra 2010 sa v Göteborgu začína stretnutie kresťanských študentov európskeho Severu pod značkou NOSA2010. Je to sieť severských  kresťanských študentov a žiakov,ktorí  pracujú na univeritách , stredných a vysokých školách pri poznávaní Ježiša Krista.Usporiadateľom je Credo – švédska kresťanská študentská a školská organizácia. Súčasne sa v Götegorgu koná veľtrh kníh a knižníc. Tohoročnou témou je Afrika. Lektormi budú zahraniční terénni pracovníci IFE – čo je medzinárodná kresťanská študentská organizácia, kam patrí člensky aj Credo. Femi Adeleye z Afriky bude hovoriť o postavení kresťanských študentov v Afrike. Podujatia sa konajú v katedrále. Súčasťou sú biblické semináre, večerné stretnutia, bohoslužby...

Nové vedenie Svetového združenia kresťanskej mládeže

Novým prezidentom Svetového združenia kresťanskej mládeže,predtým známej pod značkou YMCA, sa stal 56 ročný americký bankár Cenneth Colloton z New Yorku, katolík. Nahradí nemeckého právnika Martina Meissnera z Frankfurtu nad Mohanom. Ten túto čestnú úlohu plnil od r. 2006. Generálnym tajomníkom tejto najväčšej svetovej kresťanskej organizácie mladých, ktorá má asi 45 miliónov členov, bude Nór Johan Vilhelm Eltvik z Oslo. Táto výmena sa stala na svetovom zasadnutí organizácie v dňoch 19. až 24. júla t.r. v Honkongu, na ktorom sa zúčastnilo 1134 osôb z 85 národov. Témou zasadnutia bolo: "Snaha po svetovom občianstve pre všetkých." Konferencia riešila dôsledky globalizácie pre mladých....

Mladí luteráni sa zídu na konferencii v Drážďanoch

Ako príprava na 11. Valné zhromaždenie SLZ bude sa v Drážďanoch konať konferencia viacej ako 120 mladých luteránov zo 140 členských cirkví SLZ, a to v čase od 11. do 17. júla 2010. VZ SLZ bude v Štuttgarte od 20. do 27. júla t.r. Mladí budú rozoberať hlavnú tému VZ "Chlieb náš každodenný daj nám dnes!" Pritom to nebude iba o nedostatku potravín, ale aj svetové spoločenské a náboženské témy, napr. HIV a AIDS, nelegitímne dlhy a klimatické zmeny. Po skončení sa všetci mladí zúčastnia VL buď ako delegáti alebo stewardi.  (www.ekd.de) 

Mládež nalieha ochrániť cirkev pred falošným učením

Mládež Etiópskej Evanjelicko-luteránskej cirkvi Mekane Yesus  (EECMY) vyzýva, aby táto cirkev bola chránená pred falošným učením a to : pred tzv. sociálnym evanjeliom a manželstvami rovnakého pohlavia. Predseda tejto cirkvi W.Idos vyzval mládež cirkvi, aby zohrávala aktívnu úlohu v ochrane vyučovania a učenia cirkvi pred nebiblickým učením. Ako negatívny príklad poukázal na stav v niektorých sesterských cirkvách v Európe a USA. Odhaduje sa, že viac ako 75% členov tejto cirkvi tvoria osoby pod 50 rokov, z čoho je najviac detí a mládeže, čo je pozitívny trend pre budúcnosť kontinuity cirkvi. (www.eecmy.org)

Cirkevné stretnutie mládeže v Nórsku

21. až 24. júna t.r. sa v meste Hamar na Vysokej ľudovej škole Toneheim bude konať celocirkevné stretnutie mládeže Evanjelicko-luteránskej cirkvi Nórska. Z každej diecézy cirkvi,ktorých je jedenásť, príde po 46 delegátov. Logo stretnutia predstavuje recykláciu. Hlavnou témou stretnutia je misia. To,čo mladí získajú z misijného pôsobenia, majú vracať iným. Je to podobné ako pri recyklácii.  (www. kirken.no)

Ježišov týždeň na Štokholmskej univerzite

Tento týždeň prebieha na Štokholmskej univerzite Ježišov týždeň. Vyvrcholením akcie bude sobotňajší program: modlitby medzi študentami, gratis piknik na pamiatku Ježišovho lámania chleba, premietanie filmu o Ježišovi s následnou diskusiou. Celú akciu organizuje Kresťanské združenie študentov na čele s Martinom Helgessonom. Združenie pracuje medzi študentami s cieľom šíriť kresťanskú vieru a poznanie Ježiša Krista medzi nekresťanmi, každý týždeň ponúkajú kávu s debatami a poskytujú konkrétnu pomoc pre tých,ktorí o to požiadajú. (www.dagen.de)

Rekordná účasť ev. mládeže v Rakúsku na podujatí Schladming

1. a 2. mája t.r. prišlo do 600 mladých Rakúšanov a Rakúšaniek  na najväčšie stretnutie evanjelickej mládeže Rakúska – Schladminger Jugendtag. Za posledných desať rokov je to rekord. 90% účastníkov z mladých medzi 14-20 rokmi boli z evanjelickej cirkvi.Zvyšok prevažne zo slobodných protestantských denominácií a katolíckej cirkvi. Takýto veľký záujem je spôsobený tým, že cirkevné zbory pracujú s mládežou v prebudeneckom duchu. Posielajú svoj dorast do Schladmingu, aby sa tam posilnili vo viere v Ježiša Krista. Tieto pravidelné stretania sa konávajú od roku 1979 a organizuje ich Schladminger Fackelträger – Zentrum Tauernhof.  Viacerí rečníci označili tohoročné heslo konferencie "Jednoducho viera" ako povzbudenie bezpodmienečne...

Stretnutie spevokolov ev. gymnázií v Maďarsku

Hostiteľom spevokolov evanjelických gymnázií z celého Maďarska bolo v dňoch 5.-7.marca t.r. Evanjelické gymnázium Daniela Berzsényiho v Šoproni. Zišlo sa na ňom okolo 250 mladých spevákov. Mladí predviedli svoj repertoár na koncertoch v aule lýcea. V nedeľu predpoludním v kostole boli služby Božie, čo bolo aj záverom tohto stretnutia. Spievali a lekcie z Písma čítali členovia spevokolov. Kázeň predniesol vedúci biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku János Itzés. Liturgoval farár Hegedues Attila, riaditeľ lýcea. /www.evangelikus.hu/

Evanjelická cirkev a mládež

V stredu 3. febr. 2010 vydala EKD v Hannoveri štúdiu s názvom "Cirkev a mládež". Evanjelická cirkev v Nemecku sa má stať pre mládež atraktívnejšou. "Cirkev nie sú iba dospelí" ,cirkevné ponuky by mali viacej oslovovať mladých ľudí v ich najrozličnejších životných štýloch a svetoch, odporúča nová štúdia.Má sa vytvoriť cirkev, citlivá na mládež, ktorá si udržiava od cirkvi odstup a ubúda jej spojenie s cirkvou. K tomu patrí otvorenosť pre populárnu mládežnícku kultúru, aby sa našlo viacej miesta v nových médiách, estetike a inscenovaní. Ide pritom vždy aj o zmysel života , o hodnoty, a tým vždy aj o náboženské otázky. V...