Stretnutie ev. mládeže Maďarska

 18. až 22.júla 2012 sa v meste Fonyód bude konať 9. celoštátne stretnutie evanjelickej mládeže Veternica. Mottom stretnutia je "Ponor sa !" Sú to slová z Iz. 12.kapitoly, 3. verš. Na programe sú úvahy pri Slove, rozbor témy, prednášky, fórum, divadlo, hudobné programy, rozličné športové zápolenia a súťaže. Mnoho priestoru je pre osobné rozhovory, zdieľania a spoznávanie priateľov. Bližšie informácie na www. meritstalalkozo.hu . (www.evangelikus.hu)

Stretnutie mládeže ELCA v New Orleanse

18. až 22. júla 2012 sa v New Orleanse zíde z celých USA ,ale aj zo zahraničia, do 35 tisíc mladých evanjelikov. Stretnutia mládeže ELCA sa konajú každé tri roky. To ostatné bolo tiež v tomto meste v r. 2009. Mesto bolo po prírodnej katastrofe a mladí chceli pomôcť najmä deťom v tomto meste. Pretože cítili, že práca nebola dokončená, vracajú sa sem opäť. Heslom stretnutia je :Spoluobčania svätých". Stretnutie je teda zamerané na službu a na vzdelávanie. Mladí chcú v rámci služby rozdávať pre rodiny knihy a zbierať peniaze pre fond pomoci ľuďom v núdzi. Hlavnými rečníkmi budú: Mark...

Medzinárodné stretnutie mládeže v Curau, Tanzánia

Od 26. júna do 6. júla 2012 sa v Curau, Tanzánia v tamojšom stanovom tábore stretne 25 členná mládežnícka skupina z troch krajín: Tanzánie, Nemecka a Lotyšska. Mládež bude spoločne tráviť čas, vymieňať si skúsenosti v tvorivých dielňach a spoločne budovať studňu. Témou stretnutia je ochrana životného prostredia.Vyvrcholením budú spoločné služby Božie v kostole v Curau 1. júla. Spoločným jazykom v kempe bude angličtina. (www.nordkirche.de)

29 mladých dobrovoľníkov Severnej cirkvi ide pracovať do zahraničia

Misijné a ekumenické stredisko Severnej cirkvi organizuje pomoc mladých dobrovoľníkov z tejto cirkvi pre ich partnerské cirkvi v zahraničí. 29 mladých evanjelických kresťanov budú ako dobrovoľníci zadarmo pracovať v Indii, Tanzánii, Keni, Číne, Pápui Novej Quinei, Južnej Afrike a na tichomorskom ostrove Kiribati.Programy sú podporené prostriedkami spolkového ministerstva pre rozvoj a zo Severnej cirkvi. Rozlúčková bohoslužba bude 16. júna 2012 v kostole v Bosau. (www.nordkirche.de)

IYF kemp 2012 v Petrohrade, Rusko

V čase od 6. mája do 11. mája 2012 sa v Petrohrade v hoteli Park Inn Pribaltiskaja bude konať kemp IYF -International Youth Fellowship- Medzinárodného mládežníckého spoločenstva. Zúčastnia sa ho mladí vo veku 17-27 rokov v počte 1000 osôb z celého sveta. Na programe sú: exkurzie po meste, prednášky, práca v krúžkoch, hudobné podujatia, duchovná formácia osobnosti, maratón IYF. IYF je medzinárodná dobročinná organizácia mládeže, založená na kresťanskom svetonázore. (baznica.info)

Mladí moslimovia v Nemecku

1. marca t.r. bola v Berlíne uverejnená štúdia Spolkového ministerstva vnútra  o integrovaní mladých moslimov v Nemecku. Táto štúdia má názov " Životné svety mladých moslimov v Nemecku." V politických stranách štúdia vyvolala protichodné odozvy. Kresťanské organizácie vidia ju ako výzvu pre častejšie stretávania mladých domorodcov a cudzincov. Štúdia ukázala, že 22% mladých moslimov v Nemecku nie je pripravených integrovať sa do spoločnosti. K pozoruhodnostiam tejto skupiny patrí silná religiozita, odmietanie Západu a akceptácia použitia násilia. (www.idea.de) 

Požiadavka veriacich Ukrajiny na právo vzdelávania v kresťanských školách

16. februára t.r. sa na Ministerstve pre vzdelávanie, mládež a šport Ukrajiny konalo zasadnutie okrúhleho stola ,ktorý spoluiniciovala Verejná rada pre spoluprácu s cirkvami a náboženskými organizáciami, s výzvou na parlament, aby poslanci prijali zákon, umožňujúci kresťanským rodičom vzdelávať svoje deti v neštátnych – cirkevných školách. Do dnešného dňa na Ukrajine takáto možnosť nejestvuje, čo je nedostatok demokratickej spoločnosti, ku ktorej sa Ukrajina hlási. Týmto spôsobom sú kresťanské deti diskriminované. (www.delku.org.ua)

Festival mládeže Pobaltia

9. júna 2012 sa v Arene v Rige bude konať najväčší hudobný festival mládeže troch pobaltských štátov (Estónsko, Lotyšsko, Litva) na báze viery. Organizátori sľubujú sedem hodín hudby rôznych štýlov spolu so slovom Franklina Grahama. Účinkovať majú hudobné skupiny z USA, Pobaltia, Bieloruska a Nového Zélandu.Baltic Youth Festival organizujú miestne kresťanské cirkvi v spolupráci s Evanjelikálnou asociáciou Billyho Grahama z USA. (www.byf2012.lv)

Boží súd pri mládežníckych evanjelizáciach neignorovať

Kázanie o Božom súde patrí k súčasti evanjelizačnej práce s mládežou. Zhodli sa na tom účastníci Fóra o mládežnickej evanjelizácii, ktoré sa konalo v Berlíne v dňoch 27. až 29. januára t.r. Písmo poukazuje, že na konci vekov bude súd a trest, ale súčasne vraví aj to, že sám Boh trpí, ak človek ide do zatratenia. Frank Doehler evanjelizátor a pesničkár vraví:" Posolstvo o Božom súde je súčasťou evanjelia. Dobrou správou je, že Ježiš nás ľudí preniká. Božia milosť bez súdu nedáva zmysel.Našou úlohou nie je rozhodovať o tom, kto bude spasený, kto nie. Je to práca Ducha Svätého." Na...

Medzinárodné majstrovstvá evanj. mládeže v Poľsku

Koncom apríla t.r. sa v poľskej Poznani budú konať Medzinárodné majstropvstvá evanjelickej mládeže. Ide o prvé takéto podujatie. Hosťom je tamojší ev. cirkevný zbor. Logom podujatia je Lutherova ruža. Na podujatí budú mladí z Poľska, Nemecka, Česka a Slovenska . Overia si svoje zručnosti a schopnosti ,napr. vo futbale, basketbale, volejbale, atletike, stolnom tenise a šachu.  Predseda organizačného výboru šampionátu Fr. Vojtech Ploszek povedal." Ide o nový projekt všetkých členov luteránskej cirkvi. Chceme, aby mladí luteráni z mnohých európskych krajín mohli sa spoločne stretnúť, učiť sa, nadviazať nové kontakty, ale predovšetkým spolu chváliť Pána." Viacej informácií nájdete na  www.mmme2012.wordpress.com  alebo www.cme.org.pl....