Stretnutie ev. mládeže Maďarska

 18. až 22.júla 2012 sa v meste Fonyód bude konať 9. celoštátne stretnutie evanjelickej mládeže Veternica. Mottom stretnutia je "Ponor sa !" Sú to slová z Iz. 12.kapitoly, 3. verš. Na programe sú úvahy pri Slove, rozbor témy, prednášky, fórum, divadlo, hudobné programy, rozličné športové zápolenia a súťaže. Mnoho priestoru je pre osobné rozhovory, zdieľania a spoznávanie priateľov. Bližšie informácie na www. meritstalalkozo.hu .

(www.evangelikus.hu)

Komentovať