Medzinárodné majstrovstvá evanj. mládeže v Poľsku

Koncom apríla t.r. sa v poľskej Poznani budú konať Medzinárodné majstropvstvá evanjelickej mládeže. Ide o prvé takéto podujatie. Hosťom je tamojší ev. cirkevný zbor. Logom podujatia je Lutherova ruža. Na podujatí budú mladí z Poľska, Nemecka, Česka a Slovenska . Overia si svoje zručnosti a schopnosti ,napr. vo futbale, basketbale, volejbale, atletike, stolnom tenise a šachu.  Predseda organizačného výboru šampionátu Fr. Vojtech Ploszek povedal." Ide o nový projekt všetkých členov luteránskej cirkvi. Chceme, aby mladí luteráni z mnohých európskych krajín mohli sa spoločne stretnúť, učiť sa, nadviazať nové kontakty, ale predovšetkým spolu chváliť Pána."

Viacej informácií nájdete na  www.mmme2012.wordpress.com  alebo www.cme.org.pl.

(www.luteranie.pl)

 

 

Komentáre k “Medzinárodné majstrovstvá evanj. mládeže v Poľsku

Komentovať