Zasadol Zbor biskupov Švédskej cirkvi

Trojdňové zasadnutie Zboru biskupov ŠC sa začalo v pondelok 22. januára 2012 a skončilo sa včera popoludní. Zbor sa zišiel prvý raz tohto roku v meste Karlstad. 14 biskupov rokovalo o príprave novej Agendy. Už v decembri t.r. ju na skúšku dostanú niektoré cirkevné zbory. Do celej cirkvi má sa uviesť v roku 2015. Okrem toho si vypočuli informácie dvoch rektorov Pastorálnych inštitútov v Lunde a v Uppsale, informáciu arcibiskupa Wejryda o práci cirkvi medzi deťmi a diskutovali o vzťahu ŠC a pietistickej organizácie EFS – Evanjelická misia.Zbor biskupov združuje všetkých 14 biskupov ŠC a schádza sa 4-5 razy v roku na konzultácie. Najbližšie zasadnutie tohto orgánu bude v apríli na Islande a bude mať formu duchovných cvičení.

(www.kyrkanstidning.se)

Komentovať