Spoločný slovensko-maďarský detský tábor pre rast viery

Prvý turnus tábora pre budovanie spoločenstva evanjelickej viery sa konal v obci Kamenica nad Hronom v čase od 22. do 28. júla 2012. V tábore boli deti slovenského a maďarského jazyka v počte 36. Tábor duchovne viedli Barbara Gengeliczka a farár Richard Joiner. Témou boli Boží muži -svedkovia, ako Abrahám, Mojžiš, Dávid, Ján Krstiteľ. Okrem biblickej práce, tvorivých dielní, pobožností sa konali i športové hry a výlety. Jesenná časť sa uskutoční 5. až 7.  októbra v Políšskej Čabe, MR. Ináč o rok opäť na Slovensku v Kamenici nad Hronom. Spoluorganizátorom tábora bol ev. cirkevný zbor v Sazdiciach.

(www.evangelikus.hu

Komentovať