“Budúcnosť cirkvi” – téma zhromaždenia evanjelickej mládeže v Rakúsku

Od 9. do 11. novembra t.r. sa Bad Goisern konalo výročné zhromaždenie Evanjelickej mládeže v Rakúsku. Témou bola “Budúcnosť cirkvi”. K téme sa konali prednášky, biblická práca, tvorivé dielne. Na záver stretnutia mladí pribili na dvere ev. kostola 20 výpovedí. Vyvrcholením podujatia boli nedeľné služby Božie spolu s tamojším cirkevným zborom.
(www.evang.at)

Komentovať