Ako zasiahnúť dospelú mládež v cirkvi?

28. septembra až 2. októbra t.r. sa v medzinárodnom centre v Mandale konalo stretnutie mládeže Nórskej cirkvi. Témou prednášok a diskusií bolo, ako môže cirkev lepšie zasiahnúť dospelú mládež vo veku 18-30 rokov, ktorá v cirkvi je veľmi mizerne zastúpená. Kým v cirkvi sa ešte dosť dobre pracuje s deťmi a dorastom, táto skupina mladých v cirkvi citeľne chýba. Preto sa experti zaoberajú aj otázkami, ako treba kázať a vykonávať bohoslužby ,aby zaujali túto sociálnu skupinu. Keďže téma je veľmi ožehavá a komplikovaná, budú v nej pokračovať aj v apríli na budúci rok 2013 na synode Nórskej cirkvi v Kristiansande s témou "Cirkev 18-30" .

(www.kirke.no)

Komentovať