Jesenné dni mládeže vo Fínsku

V dňoch 2.-4. novembra 2012 sa v Toijala,Fínsko konali tzv. jesenné dni mládeže hovoriacich švédsky vo Fínsku. Zišlo sa ich tam 700. Počas týchto dní mladí mali reflektovať, čo je v ich vlastnom živote bezpečnosťou: je to Boh, mama, oni sami alebo zmes toho všetkého. Prostriedkami na rozmýšľanie boli rozhovory, pobožnosti, bohoslužby, tvorivé dielne a hudba. Hlavným rečníkom bol komik Johan Grundén z Udevalla, Švédsko. Celú akciu riadili a viedli farárka Maria Sundblom- Lindberg a vedúci práce s mládežou Mats Fontell. Jesenné dni zorganizoval Zväz kresťanských študentov (FKS) založený roku 1947, ktorý takéto akcie pravidelne konáva od roku 1950.
(evl.fi)

Komentovať