Záplavy v Srbsku

Zdieľam informáciu od priateľov. – – – Vážení kolegovia a priatelia! Touto cestou Vás chcem poprosiť o pomoc ľudom v núdzi v oblastiach postihnutých záplavami. Situácia v Srbsku je veľmi zlá aj keď média u nás tomu venujú 30 sekúnd v hlavných správach. Desiatky tisíc ľudí muselo opustiť svoje príbytky s holými rukami a napriek mnohým ochotným spoluobčanom, ktorí neustále nosia oblečenie, stravu, pitnú vodu, deky, hygienické potreby a pod. je pomoc týmto ľudom stále veľmi potrebná. Je neuveriteľné ako sa život môže v priebehu dvojdňového lejaka zvrtnúť. Voda stále neustúpila a čo po sebe ešte zanechá to si my...

Super tričká

Kto by mal záujem o takéto tričko nech sa prihlási u sestry Michaely Erhardtovej. Tričko Luterán 15€, v ponuke aj s dlhým rukávom 18€. V objednávke uveďte veľkosť a farbu trička … nápis podľa želania s prihliadnutím na a.v. lalina@lalina.eu

Kvíz – Katechizmus Dr. Martina Luthera

Pre konfirmandov, ktorí si chcú hravou formou overiť svoje vedomosti. A nie len pre nich. Kvíz môžete robiť na PC alebo na smartfóne, keď si stiahnete aplikáciu Quizlet (zdarma). 1. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Sviatosť Večere Pánovej 2. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Sviatosť krstu svätého 3. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Modlitba Pánova s vysvetlením 4. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Modlitba Pánova 5. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Všeobecná viera kresťanská s vysvetlením … http://quizlet.com/Evanjelik/folders/maly-katechizmus-dr-martina-luthera

Hľadáme dobroboľníkov na preklad článkov – NEM/ANG

Hľadáme dobrovoľníka, na preklad zaujímavých článkov z nemčiny a angličtiny. Osobnostné predpoklady: – ovládanie pravopysu slovenského – znalosť nemeckého jazyka a anglického jazyka – schopnosť dotiahnuť prácu do konca a dodržať termín – ochota pracovať ako dobrovoľník pre dobro tohoto portálu a evanjelikov a.v. na Slovensku Články máme vybraté a chceme ich uvereniť na tomto portáli. Sú to teologické texty v rozsahu 2-4 strán písané populárnym štýlom – žiadne vedecké štúdie, .t.j. nenáročný jazyk. Ak sa chceš do niečoho zmysluplného zapojiť, napíš. marek zavináč evanjelik.sk

Luther zdraví Sviatok práce a Máj, lásky čas

Každý chce mať bohatstvo, silu a pôžitok, ale nie prácu Celý svet je tak založený, že keď sa človek môže vyhnúť práci, tak sa jej vyhne a napriek tomu chce svoj podiel na pôžitku. Ako vraví pohanský básnik: Je typické pre všetkých ľudí prikláňať sa od práce k pôžitku. Všetci ľudia majú radi slávu, bohatstvo. Každý chce vyniknúť vo svete a usiluje sa o prominentú pozíciu. Ale keď sa tam dostanú a pocítia tú prácu a starosti, ktoré to zo sebou prináša, stávajú sa hneď znechutení a nepokračujú ďalej. Pretože nehľadali nič iné, len svoje potešenie a pohodu. Podobne ako...

Poriadok a sloboda – 1. časť

Spolupráca liturgie a slobody 
 U nás má pojem liturgia často negatívny zvuk. Ľuďom napadne slovo ritualizmus. Naproti tomu sa často poukazuje na evanjelickú slobodu. Existuje nejaký dôvod pre zachovanie tohoto rozporu alebo sa dá povedať, že sloboda existuje práve tam, kde sa človek k niečomu zaviaže. Hlas jedného baptistu1 nám môže pomôcť v ďalšom uvažovaní: Pravá sloboda je ovocie disciplíny a tvorivá spontánnosť je výsledkom toho, že človek je zakorenený v Písme a tradícii. Našim neotrasiteľným presvedčením je, že liturgia, poriadok a rituály sú potrebné pre kresťanskú slobodu. Obzvlášť je to potrebné pre zbor, kde spoločné, verejné Bohoslužby majú...

Martin Luther 3x: O svätých

Luther sa dočkal vidieť mnohých svätých Som šťastný a vďačný Bohu za to, že mi dal nadmieru to, čo som si raz žiadal ako mních. Videl som nie jedného, ale mnohých, v skutočnosti nespočetné množstvo pravých svätých, nie tých sofistikovaných, ale tých, čo Kristus a apoštoli zobrazujú a popisujú. A milosťou Božou som aj ja jedným z nich, pretože som pokrstený a verím, že Kristus, môj Pán, ma vykúpil od hriechu Svojou smrťou a dal mi večnú spravodlivosť a svätosť. Nech sú prekliati tí, ktorí nepreukazujú Kristovi česť dôverujúc v to, že sú ospravedlnení a posvätení Jeho smrťou, Slovom a...

Veľkonočná mantra slovenských médií

Opakuje sa to každý rok: Veľký piatok je najväčší sviatok evanjelikov, kým pre katolíkov je to Veľká noc. Tak znie aj prvá otázka rozhovoru s farárkou Adamovičovou na stránkach denníka SME.sk. Z odpovede sa dá hádať, že táto kontradikcia nie je na mieste, no v tlačenej verzii vyšiel v sobotu rozhovor v skrátenej verzii a tam už po proteste proti takému rozlišovaniu niet žiadnej stopy. Rád by som sa spýtal Juraja Koníka, autora článku a absolventa Masmediálnych komunikácie UCM v Trnave, či pre prácu novinára je dôležitejšie vedieť písať alebo čítať?? Niekedy sa pýtam, či nám to tu niekto podsúva...