Nová kniha o Lutherovej teológii z Oxfordu

Vyšla nová kniha o Lutherovej teológii z vydavateľstva Oxford University Press. Jeden zo spoluautorov je Doc. Ľubomír Batka, PhD. – dekan EBF UK. Srdečne blahoželáme.

Komentovať