Kvíz – Katechizmus Dr. Martina Luthera

Pre konfirmandov, ktorí si chcú hravou formou overiť svoje vedomosti. A nie len pre nich. Kvíz môžete robiť na PC alebo na smartfóne, keď si stiahnete aplikáciu Quizlet (zdarma).

1. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Sviatosť Večere Pánovej
2. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Sviatosť krstu svätého
3. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Modlitba Pánova s vysvetlením
4. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Modlitba Pánova
5. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Všeobecná viera kresťanská s vysvetlením

http://quizlet.com/Evanjelik/folders/maly-katechizmus-dr-martina-luthera

Komentovať