Symboly v našej cirkvi

Symboly v kresťanstve sú staré ako kresťanstvo samo. I naša cirkev používa symboly, niekedy by možno mohla i viac. V tomto úvode k pripravovanému “seriálu” o kresťanských symboloch sa pokúsim načrtnúť, že vedomým a na Krista orientovaným využívaním symboliky sa môžeme v duchovnom živote veľmi obohatiť.

Mohlo by sa namietať, že v prípade používania symbolov v priestore cirkvi hrozí nebezpečenstvo, že že sa zabudne na pôvodný význam symbolu a ten sa používa len ako akýsi amulet. Iste, vyprázdnený symbol neznamená celkom nič. Len akýsi pekný obal, rekvizitu. Keď však vieme, že symbol nás na niečo odkazuje, v našom prípade na Slovo Božie, môže sa stať v duchovnom živote veľkým obohatením. Podobne ako v umení (o.i. i v kresťanskom): symbol je len znak, ktorý reprezentuje niečo iné a jeho význam je daný konvenciou. Biela holubica teda samozrejme nie je hociaký biely vták, ale predstavuje v kresťanskej symbolike Ducha Svätého.

Často sa tiež stretávame s argumentom, že kresťanstvo len prebralo staršie pohanské symboly a tradície a tie vlastne “pod plášťom” kresťanstva panujú dodnes. Preberanie pôvodných symbolov nie je žiadnym tajomstvom ani ničím, za čo by sa bolo treba hanbiť. Samozrejme, že kresťanstvo, podobne ako napríklad i židovstvo, využíva staršie formy a tradície. Dáva im však nový, kresťanský obsah v zmysle Kristovho: “Ajhľa, všetko tvorím nové.” (Zjavenie 21,5)

Mnohí sa tiež symbolom bránia z akejsi opatrnosti pred modloslužbou. Obrazoborectvo síce nepraktizujú, krútia však nosom, že symboly zaváňajú katolicizmom, takže pre istotu od nich ruky preč. Ak však máme pri symboloch vždy na mysli Krista, ktorý je stredom všetkého, netreba sa báť, s Ním je všetko “evanjelické”.

Používanie symboliky napríklad počas Bohoslužieb môže byť obohatením z viacerých dôvodov. Symbol je totiž “naplnený” významom: je to len obyčajný znak, uchopiteľný, konkrétny a prítomný, ale vyjadruje často abstraktnejšiu, širšiu skutočnosť, niekedy dokonca i tajomstvo. Za symbolom sa skrýva obrovský obsah. Tak napríklad kríž – jednoduchý, ľahko znázorniteľný znak. Aký hlboký a nesmierny obsah sa však za ním skrýva!

Používanie symbolov napomáha tomu, že ľudia rôzneho veku, s rôznymi skúsenosťami či rôznou mentálnou výbavou, môžu rovnako ,,kvalitne” participovať na dianí počas Bohoslužieb. A naopak: vďaka správnemu pochopeniu symbolov, vďaka ich jednotnému, hoci rôznymi formami danému obsahu, sú ľudia zjednocovaní. Symboly sú tiež názorné a všetko, čo je zmyslami vnímateľné, môže pomôcť k lepšiemu precíteniu a pripraviť úrodnú pôdu pre pôsobenie Ducha Svätého.

No a v neposlednom rade sú symboly čímsi slávnostným. Snáď tým, že sú niečim nevšedným, že ponúkajú možnosť “zavŕtať sa” hlbšie do obsahu a alternatívu k tomu, čo je pred nás “naservírované” bez toho, aby sme sa museli pohnúť rozumom či srdcom.

V tomto seriáli sa chcem postupne venovať známym i menej známym kresťanským symbolom. Porozumieť im môže ozvláštniť a obohatiť náš duchovný život.

2 Komentáre k “Symboly v našej cirkvi

  1. Matúš

    Akú symboliku má znamenie kríža pri požehnaní? Napríklad pri Apoštolskom požehnaní na konci kázne. A je tento znak pri požehnávaní obmedzený len na farára alebo ho môže každý pri požehnávaní konať?

    1. No aku ma symboliku symbol kriza. Je to symbol Kristovho kriza. Podobne ako pri krste, sobasi alebo ked sa nad clovekom zavre dreveny spacak.
      Mozu sa ludia kludne aj prezehnat. Mozu sa trojmo. Jednojmo. Zlava doprava. Alebo naopak. Alebo v Duchu a pravde. Proste sloboda Bozich deti.

Komentovať