Stretnutie mládeže z Taizé v Helsinkách

28.-30. septembra t.r. bolo v hlavnom meste Fínska sregionálne stretnutie mládeže z ekumenického hnutia Taizé pre severnú Európu. Zúčastnili sa ho mládežnícke skupiny zo Škandinávie, Fínska, pobaltských krajín a severozápadného Ruska. Prístrešie na ubytovanie a raňajky poskytli fínske rodiny. Všetky podujatia sa konali v katedrále. vo veľkom stane a na námestí pred katedrálou. Bolo to prvé stretznutie vo Fínsku, preto organizátori mali starosti s veľkým počtom mladých, ale podujatie sa celkom vydarilo. Boli to väčšinou modlitby, spevy, čítania Písma, meditácie., tvorivé dielne a bohoslužby. Popri tom si našli čas aj na prehliadku pamätihodností Helsínk.
(www.liuteronai.lt)

Komentovať