14. DECEMBER

14. DECEMBER

Jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Veľká bude Jeho vláda.

Izaiáš 9, 5

“Predivný” sa nazýva Kristus preto, lebo je všetko predivné a mimoriadne, čo dáva svojej cirkvi. Kristova cirkev má, ako je povedané, p r e d i v n ú s p r a v o d l i v o s ť a svätosť, ktorá je skrytá akémukoľvek rozumu. Keď však dochádza ku krížu, ide všetko predivnejšie a mimoriadnejšie. Kresťan, ktorý je pokrstený a vyznáva Krista, musí vo svete trpieť a byť prenasledovaný pre Krista a Evanjelium.
On sa nazýva “Radca” preto, lebo je dôveryhodným poradcom a dokáže dobre poradiť každému v každej núdzi, keď človek potrebuje radu, rozum a útechu. Ako riadi svoju svätú cirkev predivným spôsobom, navzdory hriechu, krížu, zármutku, ponižovaniu, potupe a prenasledovaniu, aby boli prikryté. Podobne usmerňuje a riadi ju aj dobrou vernou radou, tým, že jej prichádza na pomoc vo všetkých trápeniach.
On sa nazýva aj “Mocný” preto, lebo keď nás viedol nešťastím, a dával nám trpieť vnútorne prostredníctvom diabla a navonok zo strany sveta,v utrpení nás svojím svätým Slovom a vernou radou posilnil, a On nás raz celkom určite z každého nešťastia chce vyviesť.
Ďalej sa nazýva “Knieža”, to znamená bojovník. My Nemci ( podobne Slováci, pozn.prekl.) tu myslíme na obra, čo si zručne a mocne počína v boji, ktorý vôkol seba udiera a zráža tu množstvo, tam jedincov. Týmto označením ( v nem.orig.je tu Held -Hrdina) ukazuje prorok, ako sa tento Kráľ a Pán víťazne vysporiadava so svojími nepriateľmi.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať